Det är bra att överbeläggningarna uppmärksammas. Det verkar vara den genomgående uppfattningen bland sjuk- och undersköterskorna på tre neurologavdelningar på Karolinska sjukhuset i Huddinge. Från vänster Marjorie Bascur, Susanne Rosén, Anna-Karin Grandin, Irene Eriksson, Carla Figueroa, Evelina Yildiz och Carina Bogstedt.

 

– Det är bra att det äntligen händer någonting, tycker Ismahan Osman, undersköterska och skyddsombud på en neurologavdelning.

LO-Tidningen träffar åtta sjuk- och undersköterskor på tre neurologavdelningar i Huddinge. Alla verkar tycka att det är på tiden att överbeläggningarna uppmärksammas och tro på att det blir förändringar till det bättre.

Men sjuksköterskan Anna-Karin Grandin är luttrad.

– Jag är lite mer pessimistisk. De satsar nu men sedan glöms det här bort och det blir tyst i medierna.

Inga vikarier
Vårdavdelningarna är bemannade för att personalen ska klara av full beläggning – inte för överbeläggningar. Men några vikarier sätts inte in. Det som återstår är att arbeta hårdare.

Resultatet blir kortare raster, mindre tid för dokumentation och fortbildning och ingen tid för reflektion.

– Ju mer slimmad organisationen blir och ju mindre personal vi har, desto sämre rustade är vi för överbeläggningar, konstaterar Rune Engleskär, huvudskyddsombud på Kommunal.

Hinner inte
Karolinska är ett universitetssjukhus. En eftermiddag i veckan anordnas det fortbildning för sjuksköterskorna.

– Jag har inte hunnit gå än. Och jag kom tillbaka till sjukhuset 2003, berättar sjuksköterskan Susanne Rosén.

För patienterna innebär överbeläggningarna sämre säkerhet. Det går inte att koppla larm till extrasängarna. Och integriteten blir det si och så med för den som ligger i en extrasäng i korridoren.

För personalen blir det ett stressmoment att veta att det finns patienter som inte kan larma när de behöver. Det går inte att ha ständig uppsikt över korridoren.

Arga anhöriga
Överbeläggningarna skapar konflikter. Oroliga anhöriga kan bli upprörda när de upptäcker att det inte finns någon plats på en sal. Då blir sjuksköterskor och undersköterskorna måltavla för ilskan över en situation som de inte rår för.

I våras begärde huvudskyddsombuden från Kommunal, Vårdförbundet och Läkarförbundet att Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen skulle gripa in mot överbeläggningarna i Huddinge.

Sedan i våras har både Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen genomfört flera oanmälda inspektioner på sjukhuset. Både myndigheterna har funnit en rad brister.

Lite bättre
Men det pågår också ett arbete för att komma tillrätta med bristerna. Nya arbetsmetoderna ska göra att trycket på akutvården minskar och att vårdplatser fördelas effektivare.

Och den genomgående uppfattningen bland dem som LO-tidningen träffar verkar vara att det har blivit lite bättre efter semestrarna.

– Det är mindre överbeläggningar nu än i våras, tycker sjuksköterskan Evelina Yildiz.