Industrifacken inom LO, TCO och Saco kräver höjda löner, förstärkt trygghet och bättre omställningsförmåga inför nästa års avtalsrörelse.

Sex fackordföranden skriver på DN Debatt att de inte köper arbetsgivarnas tes om att lönehöjningar leder till ökad arbetslöshet. De anser att det snarare handlar om att företagen är ute efter att göra högre vinster.

Alltså bör lönerna höjas under 2010, enligt artikelskribenterna. Men osäkerheten om den ekonomiska utvecklingen gör att de förordar ett kortare avtal. De tänker också ställa krav som syftar till att stärka jämställdheten och förbättra ungdomars ställning på arbetsmarknaden.

"Svenska arbetsgivare som vill bidra till industriell utveckling och tillväxt bör, i stället för att söka försämra de anställdas löner och anställningsvillkor, angripa roten till dagens kris, bristerna i det finansiella systemet", skriver de i debattartikeln.

Från TT