En försäkring som täcker upp för den som måste höja sin kompetens är huvudpunkten i S-ledningens förslag till ny jobbpolitik. Partikongressen i slutet av oktober slå fast politiken inför nästa års val.

S-ledningen lyfter fram tre områden i sin politik för ökad sysselsättning:
• satsningar på små- och medelstora företag
• innovationer
• tjänstesektorn.

Som en röd tråd genom förslagen finns förslag som ska ge, säkra och öka kunnandet hos löntagare och företag.

S, under ledning av riksdagsledamöterna Sven-Erik Österberg, Luciano Astudillo och Berit Högman, skissar som bäst på en obligatorisk kompetensförsäkring som partiet vill införa någon gång efter valet 2010, om det blir regeringsskifte då. Men det blir dyrt, det lär kosta miljarder.

Inte enkelt
– Jo, och det är inte helt enkelt, säger Sven-Erik Österberg, som tror att partiet ska ha ett komplett förslag klart till våren.

Försäkringen är tänkt att "täcka upp" i tre olika situationer. En är när någon vill bygga på sina kunskaper för att kunna byta till ett bättre jobb, en annan när någon behöver öka sin kompetens för att behålla sitt jobb och en tredje när en person behöver öka kunskaperna för att kunna få ett jobb.

Österberg talar om företagsnytta, samhällsnytta och egennytta.

Förmedla kompetens
Ett annat förslag går ut på att göra om en del av Arbetsförmedlingen till en kompetensförmedling, en som ska bistå när någon vill byta jobb eller ha hjälp att finna rätt utbildning.

Flera förslag syftar till att göra livet lättare för små- och medelstora företag liksom för den som driver eller vill starta eget.

– Villkoren för dem måste förbättras, sade Luciano Astudillo på en pressträff när förslagen inför S-kongressen i slutet av oktober lades fram.

– Att vilja vara sin egen, att förvalta sin talang är något som är djupt förankrat i vår människosyn, sade Astudillo som lyfter fram ökad trygghet för egenföretagare som viktigt.

Las består
Föräldraförsäkring, sjukförsäkring och a-kassa måste ändras så att fler företagare också ska kunna dra nytta av dem.

I förslagsfloran under rubriken "Jobben först" sägs inget om skatter, inte heller om den omstridda lagen om anställningsskydd (las). Skatterna hanteras av en annan grupp i partiet och att ändra las är ingen S-fråga.

– Småföretagarnas riksorganisation pratar om las, men las är inget stort problem, den är mest ett psykologiskt problem, sade Astudillo.

Lars Larsson/TT