Överbeläggningarna vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge får hård kritik av Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket. Nu får Stockholms läns landsting tid på sig till den 15 november – annars får landstinget böta en halv miljon.

Kommunals huvudskyddsombud Rune Engleskär välkomnar beslutet.

– Äntligen. Nu kanske det händer något, säger han.

Rader av brister
I våras begärde han tillsammans med huvudskyddsombuden från Vårdfacket och Läkareförbundet att Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen skulle gripa in.

– Då hade vi påtalat bristerna i åratal. Till slut var vi tvungna att sätta ner foten, säger Rune Engleskär.

– Patientsäkerheten är det viktigaste av allt. Utan en säker miljö för patienterna får vi ingen bra arbetsmiljö och ingen bra sjukvård, säger Marta Christensson, huvudskyddsombud vid Läkareföreningen på Karolinska i Huddinge.

Sedan i våras har både Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen genomfört flera oanmälda inspektioner på sjukhuset. Både myndigheterna har funnit en rad brister.

– Överbeläggningar verkar ha accepterats som ett normaltillstånd. Vi har i vår granskning sett att de innebär en fara för patienternas säkerhet, säger Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm.

Döende drabbats
Socialstyrelsens inspektioner har visat att svårt sjuka och döende patienter har fått ligga bakom skärmar i fullbelagda vårdrum. Socialstyrelsen kräver att sjukhuset ska upprätta rutiner för att identifiera, analysera och bedöma riskerna vid brist på akut- och intensivvårdsplatser.

Arbetsmiljöverket överväger att förbjuda felplacerade sängar och kräva riskbedömning vid överbeläggningar från och med den 15 januari nästa år, annars hotar vite.