Avanza ska nu överväga att teckna kollektivavtal. Företagets vd förklarar att ingen tidigare ställt krav på avtal på Avanza.

– Under de tio år jag varit vd har varken facket eller någon annan ställt krav på kollektivavtal. Självklart är vi beredda att utvärdera avtal och nu får parterna försöka övertyga oss om det är bra med kollektivavtal för Avanza, säger Nicklas Storåkers, vd för Avanza.

LO-Tidningen berättade i går, onsdag, att Facket för försäkring och finans (FTF) är mycket kritiskt mot LO för att LO gått med på att Avanza, som saknar kollektivavtal, ska vara ett av de bolag som tar hand om de privatanställda arbetarnas pensionspengar.

Snabb reaktion
Reaktionen på LO var omedelbar.  Avtalssekreterare Per Bardh kontaktade både FTF och Avanza. Och nu ska alltså Avanza diskutera kollektivavtal.

– Det är klart att vi tackar och tar emot om LO kräver kollektivavtal på Avanza, säger Gert-Ove Andreasson, förhandlingsansvarig på FTF.

Avanzas Nicklas Storåker berättar att han inte vet så mycket om kollektivavtal. Nu ska dock företagets ledning undersöka saken för att reda ut vilket fack som kan vara aktuellt och diskutera med företagets 160 anställda. Därefter kan det bli aktuellt med förhandlingar om kollektivavtal.

Gert-Ove Andreasson på FTF berättar att organisationsgraden är låg i branschen. Ofta under 50 procent. Det arbetar kring 19.000 personer på finans- och försäkringsbolag. Av dem finns kring 16.000 på traditionella försäkringsbolag medan resten är på mer nischade fondbolag.

Stor lönespridning
Lönespridningen är mycket stor. Anställda på försäkringsbolag har månadslöner som ligger mellan 20.000 och över 100.000 kronor. Fondmäklarnas löner tjänar mellan 50.000 och 100.000 kronor i månaden.

Enligt FTF:s Gert-Ove Andreasson är det inte ovanligt att fackmedlemmar i branschen råkar illa ut. Varje år är det flera som utsätts för rena trakasserier till följd av sitt fackliga medlemskap.