LO tar upp kampen för att stoppa utnyttjandet av utländska bärplockare. Facket vill ändra på reglerna för plockarna och se till att de får kollektivavtal.

– Det här får inte vara en bransch som är undantagen från den svenska modellen. I grunden är det bäruppköparna som drivit på utvecklingen. De vill ha billig arbetskraft, de vill inte betala skatt och de har heller inte velat ta några ekonomiska risker, säger Per Bardh, LO:s avtalssekreterare.

För tillfället har Kommunal utsetts till det förbund som ansvarar för bärplockarna. Det innebär bland annat att Kommunal ska organisera dem som vill, föra deras talan och förbereda sig för att teckna kollektivavtal. Tidigare har bärplockning inte reglerats i LO:s organisationsplan.

Det är LO:s styrelse som fattat beslutet och utsett en grupp förbund som ska jobba med frågan. I den ingår förutom Kommunal även Livs, GS-förbundet och Handels. Arbetet ska ske både på riksnivå och ute i landet för att kartlägga verksamheten.

Det uttalade syftet är att reglerna för bärplockare ska vara desamma som för alla andra som kommer till Sverige med arbetstillstånd. Det betyder bland annat att de ska vara garanterad en månadslön på minst 13.000 kronor i månaden, arbetstillstånden ska godkännas efter en arbetsmarknadsprövning och det ska finnas fackliga kontakter.

Per Bardh tror att det kan ta tid att få kollektivavtal. Arbetet måste börja med att identifiera vilka aktörer som finns och vilken roll de har för att kunna gå vidare och diskutera avtal med någon part. Det är också skälet till att Kommunal bara är ansvarig tillfälligt. Definitivt beslut om vilket förbund som ska teckna avtal kan LO fatta när det står klart vem som är motpart.

– Det här arbetet ska ske skyndsamt. Människor ska inte behöva hamna i samma svåra situation någon mer gång, säger Per Bardh.

Den fackliga gruppen ska vara klar i början på nästa år. Senast i början av februari ska LO fatta beslut om vem som ska teckna avtal. Dessutom måste arbetet med regelförändringarna då ha gett någon form av resultat, eftersom ambassaderna som godkänner bärplockarnas arbetstillstånd gör det under mars månad.

FAKTA / 6.000 plockare
Cirka 6.000 utländska bärplockare har fått arbetstillstånd i år. Reglerna medger dock att arbetstillstånden för just bärplockare inte behöver innehålla krav på en lägsta förtjänst eller på avtalsliknande förhållanden.