Foto: LARS PEHRSON/SCANPIX
 

BOKNOTIS. Ragnar Thoursies ungdomsdiktsamlingar Emaljögat (1945) och Nya sidor och dagsljus (1952) satte outplånliga spår i den svenska poesin.

Sen gjorde han istället en livsgärning som byrådirektör på AMS, vars systemfel skildrades i satiren Elefantsjukan (2003).

Två omistliga prosaböcker om uppväxten i Katrineholm utkom 2001 och 2007.

Och så nu en diktsamling tillägnad ”äldreomsorgens tappra personal”.

Existentiellt

Sånger från äldreomsorgen är mycket mer än en rapportbok.

Den är en lågmäld men intensivt brinnande undersökning av hela existensen, med ett serviceboende i Nacka kommun som utblickspunkt.

Poetens språk skärper vardagsdetaljerna till smärtsam tydlighet.

Tjänstemannens blick analyserar konflikten mellan byråkrati och mänsklighet.

Och i utsattheten aktualiseras minnet av föräldrarna, deras livsomsorg, deras djupa tro och deras åldrande.

Ska uppfattas bokstavligt

Så när duschandet i dikten nedan kallas ”himmelskt” är det inte bara en vänlig överdrift.

Det sätter ett lika exakt som uppfordrande mått på tillvaron.

 

Himmelsk dusch

Det är inte bara dusch,
Det är himmelskt skönt,
med tvättlapp, tvål och handduk.
Börjar med rygg, hals, nacke.
Sedan armar, bröst,
därpå ben, särskilt noga fötter, tår.
Skrevet tar man själv.
Sist håret, ansiktet.
Och insvep i varma badhanddukar.
Allt utfört på 30 minuter (beräknad tid)
som av professionella badmästare och baderskor.
Men det är hemtjänstens lågavlönade
som sålunda håller Sveriges ensamma gamla
himmelskt rena.

Dikter: Sånger från äldreomsorgen.

Författare: Ragnar Thoursie.

Förlag: Bonniers.