BOKNOTIS. Inspirerad av James Ellroy skapar författaren och juristen Jens Lapidus en ny genre: Stockholm noir.

Hans romaner Snabba Cash och Aldrig fucka upp säljs som bara den till och med i England och USA, och föga överraskande är filmning redan på gång. Tredje boken Gängkrig 145 kom nyligen, fast i serieform.

Stockholm på 00-talet

Debutboken handlar om Johan som kommer till huvudstaden för att studera och får kontakt med en sorts jetset av unga män och kvinnor som lever livets glada dagar medan Johan förser dem med kokain. Men så kan det förstås inte fortsätta i all evighet. Bubblan spricker medan vår rekorderliga grabb från landet håller på att förgås av självförakt.

Äntligen får vi vanliga veta sanningen om Stockholms nattliv och den undre lyxvärlden runt Stureplan.

Men var Lapidus verkligen först?

Stockholm på 20-talet

1949 skrev den kände Klarabohemen Victor Arendorff  en roman med titeln Stureplan. Boken skildrar livet runt denna plats i huvudstaden som det skulle ha tett sig på 1920-talet. Och vad är det Arendorff berättar om?

Jo, en ung man vid namn Johan som kommer till huvudstaden för att göra sin lycka, men ganska snart hamnar i sällskap med tidens jetset som använder droger. Vår unge man etablerar sig som kokainlangare och lever gott en tid, men håller på att förgås av självförakt och så småningom spricker bubblan…

Stureplan är sig lik. Neonen blänkte och speglade sig i Stockholm svarta asfalt redan för åttio år sedan.

Försten till Stureplan var varken Ellroy eller Lapidus utan Arendorff.

Stefan Estby

Skriv ett e-postbrev till kulturredaktörn