Hos Avanza pension finns inget kollektivavtal. Avanza är en av tio pensionsförvaltare som konkurrerar om att ta hand om och placera de privatanställda LO-medlemmarnas tjänstepension.

– Ja, vi började som ett litet bolag och det har helt enkelt inte blivit av att skriva något kollektivavtal. Jag har inte upplevt något intresse bland våra medarbetare för kollektivavtal, säger Nicklas Storåkers, vd för Avanza.

Han förklarar också att han tycker det är bra med kollektivavtal och att det nog passar bra på vissa arbetsplatser, men alla företag är inte stöpta i samma form. Vd Niclas Storåkers säger att avsaknaden av kollektivavtal absolut inte har någon påverkan på avgifterna som banken tar på pensionspengarna.

Alla privatanställda LO-medlemmar ska i höst göra ett nytt val av pensionsförvaltare. LO och Svenskt Näringsliv har gjort en ny upphandling av pensionsförvaltare och valt ut tio förvaltare. Bland kraven vid upphandling fanns bland förvaltarnas pris och avkastning. Däremot fanns inget krav på att pensionsförvaltarna ska ha kollektivavtal för de egna anställda.

Tjänstepensionen är reglerad i avtal. Det är 1,2 miljoner arbetare som ska välja pensionsförvaltare i höst. De sammanlagda premierna, som pensionsförvaltarna tävlar om att ta hand om, är 11 miljarder kronor per år. Den genomsnittliga årliga premien ligger 8.500 kronor.