A-kassorna har fått rätt att kräva in ränta på återkrav. Men den som väntar på arbetslöshetsersättning får tappert vänta – utan rättigheter.
– Vi funderar över vad vi kan göra, säger Tomas Tobé, moderat i arbetsmarknadsutskottet.

Som LO-Tidningen tidigare skrivit om har Alfakassan och flera andra a-kassor problem med sena utbetalningar.

Lagliga rättigheter för den enskilde saknas. Förvaltningslagen talar om en snabb och enkel hantering av ärenden.

– En rätt fluffig formulering, säger Claes Jansson, enhetschef för försäkringsrätten på LO-TCO Rättsskydd.

Allvarlig kritik
Stämma a-kassan för att få ut ersättning går inte. Den enskildes enda möjligheter är att ligga på a-kassan, att trycka på hos Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen eller att JO-anmäla.

När Försäkringskassan förra sommaren hade liknande problem med att betala ersättningar ledde en JO-anmälan till att Försäkringskassan fick ”allvarlig kritik”.

Inte heller det ett särskilt starkt påtryckningsmedel, enligt Claes Jansson på LO-TCO Rättsskydd.

Kompensation ska utredas
I maj i år fick Miljöpartiet med sig majoriteten i socialförsäkringsutskottet för att utreda en ekonomisk kompensation för lång handläggningstid hos Försäkringskassan. Den ska vara klar i juni nästa år.

Frågan om sena a-kassepengar har däremot inte lett till några skarpa förslag i arbetsmarknadsutskottet.

Den enskilde har inga rättigheter eftersom läget inte tidigare uppstått, enligt Tomas Tobé, moderat ledamot i arbetsmarknadsutskottet.
Nu ser Moderaterna över vad som kan göras.

– Det är upprörande att det tar så pass lång tid för ett antal kassor att fatta beslut, säger Tomas Tobé, som dock är nöjd med att a-kassornas samorganisation meddelar att kassorna rekryterar ny personal.

Ränta
En annan fråga som väckts är den om ränta på försenad utbetalning, säger Tomas Tobé. Men han säger därmed inte att Moderaterna står bakom ett sådant förslag. Kanske är det hela ordningen som ska ändras, säger han.

– Vi har valt ett system som lämnar över till de fackliga organisationerna, men facket öppnar inte upp för att förändra, säger han.

Västerpartiets Josefin Brink i arbetsmarknadsutskottet skickar kritik åt annat håll:

– Hela a-kassesystemet har havererat på grund av regeringens politik.

Visst borde enskilda få ersättning vid dröjsmål, anser hon, men poängterar att det är en detalj som kan bli kontraproduktiv om energi ödslas på den. Det viktiga är att reformera hela a-kassan och att se över den administrativa bördan.

Reservation
Socialdemokraten Berit Högman håller med.

– Intygskraven och sättet att räkna ut a-kassan kräver mycket, säger hon.

Berit Högman reserverade sig mot förslaget om att a-kassan får begära ränta när den kräver tillbaka pengar från den som fått för mycket. Förändringen, som infördes i mars i år, blev en del i att individualisera systemet, tyckte hon.

– Vad är det för förslag regeringen lägger? Arbetsgivarna får morötter medan löntagarna får piskor.

Nu är de stora dragen viktiga, anser hon: A-kassorna måste få möjligheter att utföra sitt arbete.