Pia Belander vid hemtjänsten i Andersberg besöker Christina Ramsell-Larsson, som behöver  stöd efter en stroke. – Det kan ju bli bra det här med det nya, säger Christina Ramsell-Larsson.
 

Gävle kommun ska privatisera tolv gruppbostäder och delar av hemtjänsten. Samtidigt överväger man att införa den nya lagen LOV, som ska öka valfriheten för dem som behöver hjälp.

– Vi tar en dag i taget, men vi har ett val. Antingen stannar vi kvar eller så följer vi med i det privata företaget, säger Pia Belander, undersköterska på hemtjänsten i Andersberg i Gävle.

Även hemtjänsten i centrum och tolv gruppbostäder i kommunen finns med i upphandlingsplanerna.

När LO-Tidningen kommer på besök har Pia Belander för bara några dagar sedan fått reda på att hennes arbetsplats hör till de berörda verksamheterna. Hon har jobbat i många år inom kommunen och trivs extra bra för tillfället eftersom hon är involverad i ett projekt om etikfrågor.

– Nu vet jag inte hur det blir med den satsningen, säger hon.
Pia Belander vet inte heller om det innebär fördelar att börja jobba i privat verksamhet.

– Man kan inte ta ställning om man inte har sett båda sidorna.

Garanterad heltid
Ylva Olsson är habiliterare på en av gruppbostäderna som eventuellt ska upphandlas.

– När det pågick diskussioner för tre år sedan fick vi säga vad vi tyckte till politikerna. Vi ville inte att det skulle bli privat. Politikerna svarade att kunderna skulle ges olika val.  Men jag vill hemskt gärna fortsätta att jobba i kommunen, säger hon.

I Gävle finns det ett politiskt beslut på att all kommunal personal ska vara garanterad heltidstjänst.

– Nu undrar många om de får ha kvar dem, säger Ylva Olsson.

Två val
Parallellt med upphandlingarna utreder Gävle kommun förutsättningarna för att införa den nya lagen om valfrihetssystem (LOV).

Vivi-Anne Sundkvist (S), ordförande i socialnämnden i Gävle, poängterar att det handlar om två helt skilda saker:  

– I upphandlingar med entreprenörerna är det kommunen som väljer utförare. Det rör sig inte om kundval på det sätt som LOV ska ge.

Samtidigt måste kommunen markera för entreprenörerna när anbuden kommit in att utredningsarbete för att eventuellt införa LOV pågår.

Uppskjutet beslut
Omsorgsnämnden sköt i förra veckan upp de två ärendena om upphandling för att ta dem denna månad i stället.  

– Vi vill gärna ha en bredare bild innan vi tar beslut. Den här upphandlingen förväntas spara 7 miljoner kronor nästa år.  Egentligen är kravet på det här området, som vi kallar för hemtjänst, 19 miljoner kronor. Vi måste först få se om de övriga åtgärderna går att verkställa, säger Vivi-Anne Sundqvist.

Redan i dag drivs drygt 20 procent av Gävles hemtjänst på entreprenad.