Att kalla premiepensionssystemet för en tombola och chokladhjulssnurr, som LO-Tidningen uttrycker det, är att förringa LO-medlemmarnas förmåga och omdöme. Fackliga organisationers uppgift är väl i stället att ingjuta en tro på den egna inneboende förmågan hos sina medlemmar. Att själv kunna styra över en del av pensionen och därmed ges en möjlighet till en extra slant på pensionskontot borde ses som något positivt.

Premiepensionen utgör 2,5 procentenheter av de 18 procent beräknat på inkomsten som avsätts för allmän pension. Det innebär att man, om man utgår från en pensionsgrundande inkomst på 20 000 kronor i månaden, får bestämma själv över 5 500 kronor att placera i PPM:s fondtorg varje år, medan staten tar hand om resterande 35 700 kronor.

Trots ett extremt årtionde på marknaderna har det visat sig att inkomstpensionen, de 35 700 kronorna ur exemplet ovan som förvaltas av staten, inte ger mer. Det har också visat sig att de som låter de 5.500 kronorna ur exemplet ligga i PPM:s ickevalsalternativ, det vill säga statliga 7:e AP-fondens premiesparfond, inte ens har nått upp till genomsnittet av vad de valbara fonderna kan ge. Det lönar sig alltså att göra ett aktivt val i PPM.

I tiden
Fonder är en sparform i tiden. De är en av de mest öppna sparformerna som finns. Avkastningen fastställs varje dag och visas netto efter att avgifter och kostnader är bortdragna. Riskspridning, kunniga förvaltare och valfrihet med tillgång till i princip hela världens marknader och branscher är bara några av fördelarna.

Det finns fonder med olika avgiftsnivåer. Tycker du att avgiften är den viktigaste parametern för just ditt fondsparande, välj en fond med låg avgift! Men glöm inte att titta på fondens avkastning, hur mycket fonden stigit eller minskat i värde, som alltså alltid visas efter att avgift och kostnader är dragna. Gärna låga avgifter, men viktigast är en bra avkastning.

Glöm inte heller de höga rabatter som fondbolagen ger på avgifterna i premiepensionssystemet. I år uppgår rabatterna till totalt 1,28 miljarder kronor, enligt statistik från PPM. Den genomsnittliga fondavgiften var förra året i snitt 0,3 procent av det förvaltade kapitalet efter en rabatt på i snitt 0,5 procentenheter, det vill säga mer än hälften i rabatt.

Inte konstruktivt
Att inte göra ett aktivt val med argument som ”det är här dina pensionspengar försvinner ned i förvaltarnas fickor” är inte konstruktivt. Med ett sådant resonemang skulle ingen köpa några varor eller tjänster överhuvudtaget som ger lön till anställda. Inte heller att ange möjligheten till valfrihet och stort utbud av fonder som att det skulle vara en nackdel. Min erfarenhet är att LO:s medlemmar är smartare än så. Se i stället till att medlemmarna kan fatta informerade och sakliga beslut om sin pension i stället för att sprida ogrundad misstänksamhet. Vi hjälper gärna till! Besök gärna vår sajt  HYPERLINK "http://www.fondspara.se" www.fondspara.se där vi på ett objektivt och enkelt sätt informerar om fondsparande för privatpersoner.

Pia Nilsson

vd för Fondbolagens förening


Svar från LO-Tidningens Martin Klepke

Förra året ökade en tusenlapp i den bästa PPM-fonden till 1.360 kronor. Den sämsta sjönk till 250 kronor. Men de som placerat i de sämsta PPM-fonderna är därmed inte korkade. De har bara haft otur i tombolaspelet.

Att ickevalsalternativet i stället pendlar runt snittet är naturligt eftersom de satsar på en långsiktig pension utan tombolaeffekter. De har dessutom mycket låg avgift vilket på sikt gynnar ickeväljarna.

Att sprida ogrundad misstänk­samhet är naturligtvis inte bra, men att ifrågasätta ett pensionssystem som för många innebär låga pensioner är en journalistisk självklarhet.