Fyradagarsveckan som Scania har infört för att klara krisen har gjort att chefen har upptäckt att tjänstemännen kanske är för många.

– Det är nog en viss överkapacitet inbyggd där, säger vd Leif Östling.

Fyradagarsveckan är resultatet av ett krisavtal och infördes för alla anställda. Den innebar också en lönereduktion på tio procent. En bieffekt som kanske ingen tänkte på var en effektivisering inom administrationen.

– Jag får höra att man hinner mer på fyra dagar än man förut ansåg sig behöva fem dagar för. Jag har alltid trott att det inom white collar (tjänstemän) finns en viss överkapacitet inbyggd och det tycker jag mig se även hos oss, förklarade Leif Östling när han talade på den stora leverantörsdagen i Södertälje i dag.

Hans lösning är någon form av omgruppering av personalen.

Engagemang
Fordonsmarknadens kollaps har drabbat Scania hårt och det senaste året har efterfrågan i stora drag halverats. Bolaget har gjort sig av med runt 3.900 anställda.

Samtidigt pratade sig Leif Östling varm om personalens värde. Han lyfte fram att en människa aldrig kan ersättas av en dator.

– Får man människors engagemang är det tusen gånger bättre än en processdator, sade Leif Östling och medgav att han lärt sig mycket av Toyotas arbetssätt när det gäller synen på kvalitet och personalen.

Östlings vision är att öka produktiviteten kraftigt. Inom en tioårsperiod tror han att man kan tillverka 15 fordon per anställd. Från 1990 har volymen ökat medan antalet anställda legat ungefär konstant. Man har gått från att tillverka 2,5 enheter per anställd till 6,8 enheter per anställd 2008.

– Det är inte ett resultat av att folk svettas mer, utan ett resultat av ständiga förbättringar och att vi jobbar med att upptäcka avvikelser och korrigera dem så att de inte kommer tillbaka.

Ingen prisförhandling
Han konstaterade att Scania allt mer går mot en koncentrerad produktion och sträckte ut handen till de 360 representanterna från underleverantörerna som fanns i salen.

– Är ni intresserade av att leverera mer till oss?

Och så lade han till:

– Men jag prisförhandlar inte här.

Hur mycket Scania har pressat priserna under krisen ville han heller inte svara på.

Leif Östling ser tecken på att marknaden har nått den omtalade botten.

– Orderingången försämras inte mer nu och på sikt är jag övertygad om att transportbehoven kommer tillbaka. Sen är frågan om ljuset i tunneln — om det ljuset är starkt eller om vi fortfarande är kvar långt in i tunneln, säger han.

Karin Olander/TT

Skriv ett e-postbrev till redaktionen