Nya jobb dröjer. Det är långt till botten på arbetsmarknaden trots att ekonomin börjar växa igen.

Den senaste tiden har vi hört ekonom efter ekonom deklarera att botten är nådd. Det värsta är över! Prognosmakarna tror att tillväxten återkommer i höst och tar ytterligare fart åren därpå.

Men det kommer att bli mycket värre på arbetsmarknaden innan konjunkturvändningen når dit.

– Arbetslösheten kommer att stiga till 2011 och nå knappa tolv procent. I slutet på det året börjar uppgången dämpas, men sysselsättningen faller, säger Kerstin Hallsten, prognoschef på statliga Konjunkturinstitutet.

Optimist
KI:s bedömning delas av det flesta andra. Nordea sticker ut som optimisten bland ekonomkårens orakel. Banken tror att arbetsmarknaden kan vända redan i slutet av nästa år. Att det tar tid innan en konjunkturåterhämtning börjar märkas på arbetsmarknaden är ett vanligt fenomen.

–Fördröjningen beror på att det tar tid att anpassa arbetsstyrkan. Företagen avskedar inte samma dag som produktionen faller. Dessutom finns det en osäkerhet i uppgångar. Företagen börjar inte anställa förrän de är säkra på att en vändning skett, säger nationalekonomen Lars Calmfors.

Det gick fort utför i höstas och vintras. Den accelererande arbetslösheten låg i paritet med värsta 90-talskrisen. Men ekonomerna hävdar att det snabba raset inte borgar för en snabb återhämtning.

– Produktionsnedgången slog snabbt på arbetsmarknaden. Företagen har mer av tillfälliga anställningar än tidigare, vilket gjort det lättare att reagera på nedgångar. Däremot finns det anledning att tro att en uppgång inte slår lika snabbt, säger Lars Calmfors.

Farlig försiktighet
KI:s Kerstin Hallsten ser företagens försiktiga inställning som en viktig faktor till att det går fort utför, men långsamt uppför i konjunkturen.

– Försiktigheten gör att arbetsgivarna snabbt gör sig av med folk, samtidigt som de väntar med att anställa, säger hon.

Problemen med en segdragen uppgång förstärks denna gång av en dålig produktivitetstillväxt åren innan krisen bröt ut. Många företag behöver förbättra sin produktivitet.

– Vi räknar med en stark produktivitetsutveckling under de kommande åren. Det finns en massa lediga resurser i företagen. Därför kommer näringslivet möta den ökade efterfrågan genom att höja produktiviteten och fortsätta rationalisera, säger Kerstin Hallsten.

Jobblös tillväxt
Flera ekonomer tror att jobblös tillväxt väntar, då ekonomin inte växer som en följd av att fler får jobb – utan att de som redan har jobb producerar mer. Det djupa fallet är en annan faktor som talar för en långsam återhämtning på arbetsmarknaden.

– Vi har haft ett produktionsfall på fem procent. Sysselsättningen borde gå ner lika mycket, men det har den inte gjort hittills. Därför ligger dessa minskningar framför oss, säger LO-ekonomen Lars Ernsäter.

Han och Cecilia Hermansson, chefsekonom på Swedbank, pekar på upprinnelsen till krisen som en orsak till att uppgången denna gång lär gå trögare än vanligt. Högkonjunkturen underblåstes av ökade skulder i takt med att hushåll och företag passade på att utnyttja billiga och lättåtkomliga lån. Viktiga länder som USA och Storbritannien, som utgjort draghjälp för den svenska exporten i tidigare uppsving, brottas med hög skuldsättning.

– I dessa länder biter inte lägre räntor lika bra eftersom det finns ett behov att dra ner på skulderna, säger Cecilia Hermansson.