Kvalitet i stället för pris blir det nya konkurrensmedlet inom hemtjänst, äldrevård och socialtjänst. Genom en lag som började gälla vid årsskiftet kan kommunerna göra upphandlingar där priset är fastställt redan från början.

Intresset är stort för den nya lagen om valfrihetssystem (LOV) – som öppnar för gamla och sjuka att själva välja vårdare och boende. Enligt arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) håller 70 procent av landets kommuner just nu på att utreda om de ska införa den eller inte.

Det är frivilligt, men de kommuner som säger ja till lagen får ett alternativ till den vanliga lagen om upphandling. Skillnaden är att i upphandlingar enligt LOV är priset fastställt på förhand. Utförarna får då i stället konkurrera med kvaliteten på vården och omsorgen.

– Lagen säger att kommunerna kan låta privata företag driva verksamhet om de lever upp till krav på kvaliteten. Den enskilda kan sedan välja om han eller hon vill att kommunen ska utföra tjänsten eller något av de privata företagen, säger Greger Bengtsson på SKL. 

Landstingen måste införa LOV inom primärvården på grund av vårdvalet, som slår fast att patienterna själva väljer vårdgivare från årsskiftet. Men när det gäller kommunal verksamhet väljer kommunerna alltså själva om de vill införa den eller inte.

Än så länge har ett 20-tal tagit ett slutgiltigt beslut om att införa lagen. Dit hör Halmstads kommun som redan i höst inför den när det gäller servicetjänster för hemvården. Det finns även ett politiskt beslut på att lagen ska omfatta omsorgstjänster.

– Det blir under första kvartalet nästa år, säger Lisbeth Johnson, upphandlingschef på Halmstad kommun.

Hon poängterar att kommunen endast säkerställer att företagen klarar kommunens krav.

– Alla som klarar kraven får ett avtal. Vi utvärderar inte mervärden på tjänsterna, utan ser bara till att de klarar vår ribba. Konkurrensen sker när den enskilde väljer, säger Lisbeth Johnson.

De godkända utförarna sätts upp på kommunernas listor och utifrån den kan sedan brukaren göra sina val.


FAKTA / Så (lov)ar lagen gamla och sjuka vård:

Lagen om valfrihetssystem (LOV) omfattar tjänster inom äldreomsorg, handikappomsorg och hälso- och sjukvård. Alla aktörer (företag, kooperativ, kommunens egen verksamhet) som uppfyller kommunens krav ska godkännas. Kommunerna måste annonsera om vilka leverantörer som den gamla, funktionshindrade eller sjuka kan välja mellan.