Den stora frågan gäller inte längre om arbetsgivaren är privat eller offentlig. För facken är personalpolitiken viktigast.

– Som arbetstagare vill man bli uppskattad för det arbete man gör och utvecklas inom ramen för sitt yrke, säger Lasse Thörn, enhetschef för arbetsrätt och kollektivavtal på fackförbundet Kommunal.

– Sedan finns det enskilda exempel på dåliga arbetsgivare, men de kan finnas både inom privat och offentlig sektor.

Ingen generell skillnad
Han konstaterar att utvecklingen med offentlig verksamhet som flyttas över till privat fortgår.

– Vår bild är att den har accelererat under den här sista mandatperioden. Men vi har de kollektivavtal som de anställda ska gå på – så vi försöker göra det bästa vi kan för våra medlemmar.

I dagsläget har Kommunal fyra företag som vägrar att teckna kollektivavtal på sin svarta lista.

Men generellt ser varken Kommunal eller SKTF problem med att de privata arbetsgivarna blivit fler inom offentlig sektor.

– För arbetstagarna är det inte avgörande vem som är arbetsgivare. Vi kan inte se att det finns någon skillnad på om man är privat- eller offentliganställd i dag. Vi har runt 110.000 privatanställda medlemmar, säger Lasse Thörn.


Bra och dåliga

Även Anders Hammarbäck, förhandlingschef på SKTF, konstaterar att det finns bra och dåliga arbetsgivare i båda sektorerna.

Enligt fackförbundets egna undersökningar trivs medlemmar på privata företag något bättre än dem i kommunal verksamhet.

De privatanställda tycks känna sig närmare besluten och upplever att de kan påverka dem lättare. 

– Det är ingen debatt längre huruvida det är bra eller dåligt att det blir vanligare med privata arbetsgivare, säger Anders Hammarbäck.