Arbetsförmedlingens sätt att sköta upphandlingen av jobbcoacher får kritik både LO och Svenskt Näringsliv.
– Vi är oroliga för att begreppet jobbcoachning ska misskrediteras, säger Christer Ågren, vice vd på Svenskt Näringsliv.

För fem år sedan skrev LO och Svenskt Näringsliv under ett avtal om omställningsförsäkring för privatanställda arbetare. Då bildades Trygghetsfonden TSL, som LO och Svenskt Näringsliv äger gemensamt.

Jobbcoacher anställda av bemanningsföretag ska hjälpa uppsagda LO-medlemmar att gå vidare. En erfarenhet är att jobbcoachning är en färskvara. Jobbcoacherna ska träffa de uppsagda LO-medlemmarna medan de fortfarande är kvar på jobbet. Sedan ska coachningen börja så fort uppsägningstiden är slut.

Utdragen upphandling
Arbetsförmedlingens upphandling har dragit ut på tiden. Många uppsagda får vänta.

– Om det går för lång tid är det bättre att göra något annat. Jobbcoachningen ska börja direkt. Då är man motiverad, säger TSL:s vd Tomas Petti.

Christer Ågren tycker att det är fel att Arbetsmedlingen sköter upphandlingen. Den uppgiften borde ligga på någon annan myndighet som inte har med arbetsmarknadspolitiken att göra.

Fler uppsagda får jobb
Sedan starten 2004 har TSL beviljat drygt 110.000 privatanställda LO-medlemmar omställningsstöd. Mer än hälften av dem blev uppsagda efter den 1 oktober förra året. 65.000 är med i IF Metall.

Faktum är att det har gått bättre för dem som blev uppsagda under industrikrisen än för dem som blev uppsagda under högkonjunkturen. 2008 var elva procent arbetslösa efter ett omställningsprogram i TSL:s regi.

2009 var siffran fem procent. Av de övriga har några gått till exempelvis utbildning eller i pension – men de flesta har faktiskt fått jobb.

Oväntat resultat
Tomas Petti hade väntat sig att det skulle vara tvärtom, berättade han när TSL summerade sina första fem år vid ett seminarium i går, tisdag.

Han lanserade en teori. Under högkonjunkturen var det vanligt med undantag från turordningen. Sedan krisen slog till har det varit rak turordning i de flesta fall: Sist in, först ut.

De som blir uppsagda nu är helt enkelt mer attraktiva på arbetsmarknaden.

Tillfälliga jobb
Men de får framför allt tillfälliga jobb. Därmed finns det stor risk att de blir arbetslösa på nytt – men då får de ingen hjälp av TSL. Omställningsförsäkringen omfattar bara de fast anställda – knappt en miljon LO-medlemmar.

– Vi kommer att driva kravet på en omställningsförsäkring som omfattar även visstidsanställda i avtalsrörelsen, säger LO:s avtalssekreterare Per Bardh.

De som har fyllt 60 år är ett undantag i TSL:s statistik. I den gruppen är det bara hälften som får jobb.

Trygghetsstiftelsen TSL handlar upp tjänster av 104 omställningsföretag. Deras jobbcoacher hjälper de uppsagda LO-medlemmarna. Det får kosta 20.000 kronor per uppsagd. På varje arbetsplats är det facket och företaget som väljer omställningsföretag.

Läs också: artikeln "Avtalen om jobbcoachning klara" 2009-09-02