BOKNOTIS. Anneli Jordahls första skönlitterära bok har all den känslighet och kringsyn som kännetecknar hennes journalistik och fackböcker (till exempel Klass, ett måste i bokhyllan).

Personerna är livslevande, deras språk, känslor och engagemang.

Kärlek överskuggar
I centrum står tänkaren och folkbildaren Ellen Key (1849–1926). Först i trettiårsåldern innan hon ännu blivit en ledande europeisk intellektuell, sen på ålderns höst, livet på Strand vid Vättern.

En kärlekshistoria som det aldrig blir nånting av annat än brev och enstaka Djurgårdspromenader, med en feg och gift litteraturkritiker, dominerar boken.

Bipersonerna lever
Men underverket är att också denne Urban kommer till sin rätt, liksom hushållerskan Malin, Victoria Benedictsson och andra frihetskämpar.

Vilket beror på den osynliga berättarens sublima kontroll över materialet.

Det är mycket svårt att skriva en ”punktroman” – en berättelse som består av oväntade, exakta nedslag i ett långt, komplicerat tidsflöde. Men Jordahl kan.

Roman:
Jag skulle vara din hund (om jag bara finge vara i din närhet).
Författare: Anneli Jordahl.

Förlag: Atlas.