Tysk bordellföreståndare. Foto FRANKA BRUNS/SCANPIX  
   

AVHANDLINGSRECENSION. Hur kommer det sig att prostitution är ett yrke i Tyskland, medan sexköp är straffbart i Sverige?

 

Det är frågan för Susanne Dodillets avhandling Är sex arbete?.

I Sverige, menar Dodillet, betraktas prostituerade som offer. I Tyskland däremot ses de som självständiga aktörer, och ges därför status som företagsamma arbetare.

Skillnaden är en effekt av två olika principer för hur staten och medborgarna förhåller sig till varandra.

Sverige präglas av den kommunitära principen, en aspekt av den svenska modellen som växte fram under 1930-talet enligt vilken individen måste underordna sig politiskt formulerade samhällsideal.

Socialdemokrati=Förmyndarskap

Prostitution är inte förenligt med detta ideal och ska därför bekämpas, oavsett vad utövarna tycker.

I sin karakterisering av den svenska välfärdsregimen sätter Dodillet likhetstecken mellan socialdemokratin och auktoritär paternalism. Att skydda medborgare, särskilt kvinnor, ses som nedvärderande.

Revolutionärt?
I Tyskland däremot finner Dodillet en anarkistiskt präglad antiauktoritär tradition – av uppenbara skäl inte sprungen ur tyskt 30-tal utan i 68-rörelsen.

Här ser man istället prostitutionens revolutionära potential, hyllar de kvinnor som har vett att ta betalt för sex och kräver att också hushållsarbetet ska avlönas.

Vårdslöst
Kritiker har med fog anklagat Dodillet för vårdslöshet med källmaterial och analys. Och visst är det tendentiöst, ett försök att övertyga snarare än att undersöka.

Det obehagliga är att Dodillets argument lägger grunden för en iskall liberalism med queera pretentioner: är förtrycket borta om ingen kallas offer?

Avhandling: Är sex arbete?.
Författare: Susanne Dodillet.
Förlag: Vertigo.

Rebecka Selberg
Skriv ett e-postbrev till kulturredaktörn