AMF Pension har tappat 15.169 försäkringstagare sedan det blev möjligt att flytta sin pensionsförsäkring vid årsskiftet. Totalt sett har 22.177 försäkringar flyttats sedan dess, enligt statistik från Fora som administrerar flyttarna. AMF är också det största bolaget bland dem som omfattas av Avtalspension SAF-LO.

 

De bolag som fått flest flyttar till sig är Swedbank Försäkring, 11.780 försäkringar, följt av Nordea Liv & Pension Premiegaranti, 8.448 försäkringar.

 

Flytträtten berör totalt 2,6 miljoner privatanställda inom LO-området.

 

 

TT