Rusta upp miljonprogrammets områden, satsa på järnvägar, utveckla elbilar och minska utsläppen från godstransporter genom att bygga bättre vägar och göra det möjligt att lasta om från långtradare till tåg.

Det är några av förslagen i LO:s klimatpolitiska program, som ordföranden Wanja Lundby-Wedin presenterade vid ett miljöseminarium i Oslo i dag, tisdag.

Där presenterade landsorganisationerna och de socialdemokratiska partierna i de nordiska länderna ett gemensamt tiopunktsprogram inför toppmötet om klimatet i Köpenhamn i december.

Norska LO:s ordförande Roar Flåthen efterlyser en ”stor folklig mobilisering”.

– Att förena FN-organet ILO:s mål om ett anständigt arbetsliv med gröna jobb ska vara en del av det internationella klimatarbetet, säger han.

Den här tanken återkommer i LO:s klimatpolitiska program.

Alla jobb gröna

Uttrycket ”gröna jobb” brukar användas om miljöförbättrande jobb i allmänhet och jobb inom området förnybar energi i synnerhet.

LO vill gärna ha fler ha gröna jobb, men det viktigaste är att göra alla jobb klimat- och resurseffektiva.

LO efterlyser rättvisa klimatskatter och varnar för risken för att låg- och medelinkomsttagare får betala en orimlig andel av notan. LO vill ha en analys av hur högre energipriser slår mot olika inkomstgrupper.

LO varnar också för att ”skadskjuta det egna näringslivet” genom alltför höga miljökrav. Svensk basindustri sysselsätter 300.000 människor. Jobben finns främst i inlandet och längs Norrlandskusten. LO vill ha en politik som stimulerar teknikutveckling utan att driva upp kostnadsläget i förhållande tillkonkurrentländer.

LO underkänner 2009 års klimatpolitiska beslut, som drevs igenom att de borgerliga i riksdagen, och efterlyser en blocköverskridande politisk överenskommelse om klimatet och energin.

Hållbar uppgörelse

Uppgörelsen ska hålla i flera mandatperioder. Det är vad som krävs för att ge trygga investeringsvillkor.

LO vill ha utökade satsningar på att spara energi. En statlig utredning har visat att det går att minska energiförbrukningen med en tredjedel på tolv år. Det här är investeringar som lönar sig, men erfarenheterna från byggsektorn visar att bara 15 procent verkligen genomförs. Orsakerna är brist på tid, kunskap och pengar.

LO vill att staten, kommunerna och byggindustrin tillsammans ska genomföra ett program för renovering, energihushållning och social upprustning i miljonprogrammets områden. Det ska möjligt genom tillfälliga statliga subventioner.

LO vill reformera den nordiska elmarknaden och efterlyser en gemensam nordisk tillsyn. Helst ska priserna ner, men i vilket fall som helst ska ett överskott på nordisk el ersätta dyr kolbaserad kondenskraft från kontinenten. På sikt vill LO ha en gemensam europeisk elmarknad.

FAKTA / LO:s klimatpolitiska program har antagits av LO:s styrelse.

1991 antog LO-kongressen ett fackligt miljöpolitiskt program. 2007 antog LO ett energipolitiskt program. Där är huvudtemat kravet på koldioxidfri elförsörjning.

Det nya klimatpolitiska programmet har kommit till i skuggan av finanskrisen. LO vill ha en klimatpolitik som bidrar till ekonomisk återhämtning.