Det mesta pekar nedåt i den sammanställning av landets ekonomi som Statistiska centralbyrån, SCB, presenterade i dag, fredag.

Hushållen håller i pengarna och konsumtionen minskade med 2,2 procent. Folk spar framför allt på inköp av bilar och resor. Samtidigt steg svenskarnas utgifter för tobak, alkohol och sjukvård.

Bruttonationalprodukten, BNP, minskade med 6,2 procent andra kvartalet i år jämfört med samma period förra året. Det är det största nedgången sedan SCB började presentera den här typen av sammanställningar 1994.

 

Samtidigt noterar SCB att raset stannat upp eftersom BNP jämfört med första kvartalet 2009 var oförändrat.

 

Bruttoinvesteringarna minskade kraftigt med 19 procent. Låga investeringar i maskiner, transportmedel och bostäder är förklaringen till detta enligt SCB.

Näringslivets hela produktion minskade med drygt 8 procent och varuproduktionen med 16 procent. Samtidigt minskade antalet arbetade timmar inom hela ekonomin med 4 procent och antalet sysselsatta med drygt 2 procent.

Lennart Lundquist
08 – 796 27 16