Sex av tio arbetsgivare uppger att de har anställda som inte trivs med sitt arbete.
Tre av tio arbetsgivare har anställda som gett upp alla försök att förbättra sin prestation.
Men många vågar inte säga upp sig – av rädsla för att hamna sist på turordningslistan.

Enligt en ny undersökning som har beställts av Svenskt Näringsliv går det på många arbetsplatser anställda som inte trivs med sina jobb, arbetsplatsen eller på företaget. En del klarar inte heller av sina arbetsuppgifter på grund av ointresse för arbetsuppgifterna eller bristande kompetens. 

Svenskt Näringsliv vill se över turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd, las, för att motverka att anställda blir ”inlåsta” i jobb de egentligen inte vill ha, men inte vågar säga upp sig ifrån.

Björn Lindgren, nationalekonom på svenskt Näringsliv, säger i ett uttalande att turordningsreglerna måste ses över och rörligheten på arbetsmarknaden öka.

”Det finns ingen annan väg vidare. I dagsläget upplever många att de vinner mer på att stanna i en trist och trygg anställning än att byta till något osäkrare, och mer utvecklande”, säger han.
 

Sorti eller protest

LO Tidningen berättade tidigare i våras kort om de slutsatser som statsvetarna Frida Boräng, Bo Rothstein och Isabell Schierenbeck skriver om i boken Arbets(o)förmåga. Där redogör de bland annat för sin teori om att när människor inte trivs på jobbet väljer de mellan sorti eller protest. Problemet är att många varken vågar göra det ena eller det andra. I stället stannar de kvar på sina arbetsplatser, vantrivs och blir till sist sjukskrivna.

– Vi har en mycket lägre rörlighet på arbetsmarknaden i Sverige än i många andra länder. Då är det rimligt att anta att det härbärgerar väldigt mycket vrede och missnöje och stressymtom, säger Hans-Olle Frummerin, psykolog på företagshälsovårdsföretaget Previa.

Han framhåller att vi i Sverige har en högre arbetsintensitet än många andra länder, en stor andel av vår befolkning är ute i arbetslivet, och när det är en så stor grupp är sannolikheten förstås hög att det även finns missnöjda anställda.  

 

Kompetensutveckling meningsfullt
En räddning för oss människor kan vara att vi är mycket anpassningsbara och kan anpassa oss till mördande tråkiga jobb. Men Hans-Olle Frummerin framhåller ändå vikten av att företagen erbjuder kompetensutveckling – som sker på ett meningsfullt sätt för den anställde.

–Jag tänker på de där gamla kompetenskontona som fanns tidigare. Den idén borde fräschas upp igen. Det finns mänsklig- och social kompetens, innovationsförmåga och allt det här. Det är nog jättemycket krafter bland de anställda som aldrig används.
 

Las-förändring löser inte problemet

Inger Hjärtström, ombudsman på Kommunals förbundskontor, har svårt att tro på den verklighetsbild som målas upp i undersökningen om att många företag har anställda som vantrivs, men inte vågar sluta.

–Det är klart att man inte alltid och i alla lägen trivs på sitt arbete. Men att folk skulle gå kvar år ut och år in, i kanske 30-40 år, och vantrivas så pass har jag väldigt svårt att tro på.

Hon tror att det är vanligare att människor trivs mindre bra eller vantrivs just för att de aldrig får någon kompetensutveckling, snarare än att de skulle vägra att genomföra den som erbjuds.

Hon kan inte se att förändringar i las skulle vara en lösning på problemet.

–Till största delen är det faktiskt en arbetsgivar- och arbetsledarfråga att skapa stimulerande jobb, säger Inger Hjärtström.