Ytterligare en kvarts miljon människor blev arbetslösa under juni i de 27 EU-länderna. Det betyder att drygt 21 miljoner går utan arbete i EU enligt statistik från Eurostat som publicerades i dag, fredag.

Arbetslösheten i EU steg från 8,8 procent i juni förra året till 8,9 samma månad i år. Inom de 16 EMU-länderna steg arbetslösheten från 9,3 till 9,4 under samma period.

Arbetslösheten bland unga ökar. Nu går nästan 20 procent, var femte EU-medborgare under 25 år, utan arbete.

Arbetslösheten i EU-länderna är mycket ojämnt fördelad. Lägst är den i Holland och Österrike, mellan drygt 3 och drygt 4 procent. Högst är den i Spanien och de tre baltiska länderna där arbetslösheten också ökar som mest. I Spanien är 18 procent arbetslösa och i Lettland drygt 17 procent.

Med en arbetslöshet på 9 procent hamnar Sverige strax under unionens genomsnitt.

Lennart Lundquist
08 – 796 27 16