Stämningsläget bland företag och hushåll är fortfarande svagare än normalt. Detta trots att det varit en rejäl uppgång i det svenska näringslivet under det andra kvartalet. Det skriver Konjunkturinstitutet (KI) i sin senaste månadsbarometer.

 

Byggföretagen rapporterar om fortsatt minskat byggande och lägre sysselsättning. Även orderingången har fallit ytterligare och anbudspriserna har sänkts. Branschen räknar med fortsatt minskad aktivitet under innevarande kvartal, men det är färre företag än tidigare som tror att det kommer att bli ännu sämre.

 

Orderingången för tillverkningsindustrin slutade att falla under andra kvartalet. Företagen räknar dessutom med en ökad orderingångunder den närmaste tiden. Industrisysselsättningen har dock fortsatt att minska i betydande omfattning och på många håll finns planer på ytterligare nedskärningar.

 

Inom handeln är det fortfarande stora skillnader mellan de olika branscherna. Livsmedelshandeln har haft fortsatt god försäljningstillväxt och företagen räknar med ytterligare ökning framöver. Såväl partihandel som handel med motorfordon redovisar minskad försäljning, medan handel med sällanköpsvaror – möbler, hemelektronik, vitvaror och liknande – uppger oförändrad volym. Sällanköpsvaruhandeln räknar dock med ökad försäljning under innevarande kvartal.

 

Prishöjningar är att vänta under hösten på textilier, kläder och skor samt hemutrustning.

 

KI listar också vilka branscer som är på väg upp och vilka som fortfarande går sämre:

 

Branscher på väg upp

• Sågverk
• Övrig trävaruindustri
• Massaindustri
• Pappers- och pappindustri
• Gummi – och plastvaruindustri
• Handel med motorfordon
• Sällanköpsvaruhandel
• Hotell och restauranger
• Researrangörer och resebyråer
• Datakonsulter och dataservice
• Uppdragsverksamhet

 

 

 

 

Läget är svagt inom

• Textil-, beklädnads- och lädervaruindustri
• Förlag, grafisk o annan reproindustri
• Jord- och stenvaruindustri
• Järn- och stålverk
• Metallvaruindustri
• Maskinindustri
• Motor- och släpfordonsindustri
• Annan transportmedelsindustri
• Byggindustri
• Partihandel
• Transport
• Post och telekommunikation
• Fastighetsförvaltare
• Fastighetsmäklare
• Uthyrning