Ungdomarna har blivit arbetsgivarnas ”konjunkturregulatorer” skriver LO:s avtalssekreterare Per Bardh i dag på SvD:s debattsida.                                                              Foto: Anna Wahlström
 

 

Begränsa de tillfälliga anställningarna och stärk lagen om anställningsskydd.
Det är två av flera förslag som LO:s avtalssekreterare Per Bardh vill göra till verklighet för att få in ungdomarna på arbetsmarknaden.

”Att diskutera uppsägningsregler är förvisso intressant, men när det handlar om ungdomsarbetslösheten är problemet att vissa grupper aldrig släpps in på arbetsmarknaden” skriver Per Bardh på SvD:s debattsida Brännpunkt.

Han går till hårt angrepp mot regeringspolitiken, som han anser kommer att göra arbetslösheten historiskt hög, särskilt när den drivs samtidigt med pågående lågkonjunktur.

Enligt Bardh används krisen för att attackera lagen om anställningsskydd, las.

Han är bland annat kritisk till att Svenskt Näringsliv vill ha sänkta ingångslöner. Han konstaterar att de unga med tidsbegränsade anställningar har ökat de senaste tjugo åren och att man med en sådan får gå först. Han ser det därför som av största vikt att diskutera hur de unga ska komma in på arbetsmarknaden, i stället för i vilken ordning de ska lämna den.

”Vid tillfälliga anställningar uppstår ofta kortare arbetslöshetsperioder”, skriver Per Bardh, som anser att ungdomarna blivit arbetsgivarnas ”konjunkturregulatorer”.

 

Bardh kräver bland annat: 

• Att tidsbegränsade anställningar bara ska användas vid vikariat, säsonganställning och när arbetstagaren har fyllt 67 år
• Att komvux får fler utbildningsplatser
• Att möjligheterna till arbetsplatspraktik förbättras
• Att kontakterna mellan skola och arbetsliv generellt förstärks.