Vid årsskiftet kommer närmare 15.000 personer att utförsäkras från sjukförsäkringen och inte längre få någon sjukersättning, enligt vad Ekot berättar i dag. Att det blir så beror på de nya begränsningsregler som regeringen införde förra året där det sattes ett tak för hur länge man får gå sjukskriven.

Enligt Försäkringskassans beräkningar kommer ytterligare mellan 7.000 och 8.000 personer att utförsäkras under resten av 2010.

Regeringen har lovat att de utförsäkrade inte ska vara hänvisade till socialbidrag.

– Personer utförsäkras redan i dag. Exakt hur många vet vi inte. Vi får rapporter från kommunerna om att uttaget av socialbidrag ökat, delvis beroende på att människor utförsäkrats, säger Inger Hjärtström, ombudsman på Kommunal, till LO-tidningen.

 

Oklart hur utförsäkrade ska få hjälp
Hur de utförsäkrade ska få hjälp och inte tvingas söka socialbidrag är oklart. På regeringskansliet pågår just nu arbetet med att ta fram en ny ersättningsform som ska kopplas till a-kassan.

– Det där har man pratat om allt sedan de nya reglerna infördes. Människor som riskerar att utförsäkras oroas och känner stor otrygghet, inte minst de lite äldre. Jag har träffat många, även privat, som inte vet vad de ska bli av dem, säger Inger Hjärtström.

Kommunal efterlyser fler möjligheter till utbildning, omställningsåtgärder och rehabilitering så att de sjukskrivna kan komma tillbaka till arbetslivet och ett jobb som de klarar av.

– Sedan finns det ju de som inte längre har någon arbetsförmåga. Det berör mig mycket illa, säger Inger Hjärtström.

Lennart Lundquist
08 – 796 27 16