Dagen efter den katastrofala branden i Rinkeby där flera människor dog.

 

Nu tar de skånska brandmännen till nya grepp för att minska bostadsbränderna. Hembesök ska göra oss mer medvetna om vikten av brandsäkerhet.

– Personerna som dog i branden i Rinkeby nyligen hade troligen överlevt om de inte gått ut i det rökfyllda trapphuset, säger Joakim Goldmann, distriktschef vid brandstationen i Hyllie.

När brandvarnaren börja tjuta mitt i natten är det ett vanligt scenario att plocka ner den och ta ut batterierna. Men risken är stor att brandvarnaren sedan blir liggande.

Det vill räddningstjänsten Syd råda bot på med sina hembesök. Man vill också kartlägga hur det egentligen ser ut med brandsäkerheten i hemmen.

Förhoppningen är att brandmännen ska hinna med cirka 25.000 hembesök per år framöver, med start i höst.

 

Brandmännen föreslår åtgärder

De skånska brandmännen har tidigare gjort hembesök på försök i mindre skala som har fallit väl ut, enligt Joakim Goldmann.

– Där har vi kontaktat fastighetsförvaltarna med åtgärdsförslag för hur de kan få säkra bostäder. Glädjande nog har de tagit till sig detta.

Räddningstjänsten Syd är ett samarbete mellan kommunerna Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmö. Det är tänkt att hembesök ska göras i alla fem kommunerna. Enligt planen ska brandmännen åka ut med sina vanliga utryckningsbilar och gå runt i bostadsområdena.

– Om man tittar på vårt uppdrag så går det både ut på att förebygga olyckor och att göra operativa insatser, säger Joakim Goldmann.
 

Checklista för säkerheten

Brandmännen utrustas inför hembesöken med en checklista bestående av olika teman. På listan, som ska fungera som ett diskussionsunderlag, finns bland annat frågor om brandsläckare, hur ofta du kontrollerar din brandvarnare, vad du gör om trapphuset är rökfyllt eller om det börjar brinna i din soffa.

– Det är viktigt att fråga sig hur man kan bli säker i sin egen bostad. Det informerar vi om under våra besök, säger Joakim Goldmann.

Att satsa på förebyggande arbete kan innebära vinster för alla parter, inte bara för de boende. Joakim Goldmann berättar om en fastighetsförvaltare som råkade ut för en brand i ett trapphus. Han fick betala nära 300.000 kronor i saneringskostnader.

– Försäkringsbolag och fastighetsägare har mycket att vinna på att förebygga olyckor, säger Joakim Goldmann.
 

FAKTA / Om det börjar brinna
Ha alltid brandvarnare (gärna nätverksansluten), brandsläckare och en brandfilt hemma.

Börjar det brinna i din bostad ska du ta dig ut, stänga dörren och larma SOS.

Om det är hos grannen det brinner bör du istället stanna kvar i din lägenhet och invänta hjälp från räddningstjänsten.

Källa: Räddningstjänsten Syd