Flera tunga bolag visar i dag bättre siffror än väntat i sina kvartalsrapporter, något om dock inte ökar antalet arbetstillfällen.

Trots att storföretaget Ericsson går emot trenden och visar en vinst som är lägre än väntat, 1,1 miljarder kronor efter engångskostnader i stället för det väntade runt 2,3 miljarder kronor, är de flesta delårsrapporter en positiv överraskning.

Störst överraskning är att försvarsindustrin Saab redovisar 400 miljoner kronor i vinst, som med tanke på krisen väl kan mäta sig med de 478 miljoner bolaget gick med i vinst samma period förra året.

Många går bra

Trelleborg redovisar en vinst på 46 miljoner kronor mot analytikernas förmodan på 65 miljoner kronor i förlust, Telia Soneras vinst var 300 miljoner kronor högre än väntat och även den krisdrabbade massatillverkaren Rottneros visar en vinst på 3 miljoner kronor mot förra årets förslut på 57 miljoner kronor under samma period.

Även Ericssons resultat är till en del positivt i och med att olika delar har lyckats olika väl.
Det klasiska området telesystem går sämre medan Ericsson gör större vinster på tjänstesidan.

Krisen består

Överlag har – trots fordonsindustrins sämre rapporter – det andra kvartalets rapporter så här långt visat ett klart bättre resultat än väntat.

Men att krisen har vänt är en alltför långt dragen slutsats. Däremot kan siffrorna härledas till att svenska företag och svensk arbetsmarknad haft lätt att anpassa sig till nedgången.

Att förlustsiffrorna kunnat bromsas beror – som LO-Tidningen tidigare skrivit om – till stor del på att företagen snabbt kunnat dra ned på sin verksamhet och ställt om både lager och produktion för att möta den kraftiga lågkonjunktur som nu råder.

Det är en bild som bekräftas av rapportfloden så här långt. Kassaflödet har ökat i en rad bolag, främst på grund av att de snabbare än väntat kunnat minska kostnaderna.

Krympande företag

Rottneros har sålt av flera verksamheter och att förra årets stora förlust har kunnat vändas till en vinst på 3 miljoner kronor har samtidigt inneburit att omsättningen mer än halverats.

Samtidigt som förlusterna kunnat hejdas har företagen alltså blivit mindre och anpassat sig till den minskade efterfrågan.

Det har samtidigt inneburit att antalet arbetstillfällen minskat kraftigt och de förbättrade siffrorna följs alltså inte av en uppgång i antalet arbeten, snarare är förbättrade kvartalsresultat en följd av färre arbetstillfällen.

Först när krisen vänder kan också nya arbetstillfällen komma att skapas.