Fem danska fack har skickat nödrop om situationen i SAS till regeringen. Men forskare tror inte jobben flyttas till länder där lönerna är ännu lägre än i Sverige – av politiska skäl.

Förhandlingarna med de 39 facken i SAS avslutades i juni för att det inte gick att komma överens om nya sparpaket. SAS-ledningen ger danskarna skulden för de avbrutna förhandlingarna.

Fritz H Schur, styrelseordförande i SAS, varnar danskarna för att flygtrafik kan komma att flyttas från Köpenhamns flygplats Kastrup om personalen inte ställer upp på de hårda besparingarna.

– Flytten av jobb till låglöneländer skulle kunna vara positivt ur strikt ekonomisk synvinkel. Men SAS är ett skandinaviskt bolag och kunderna väntar sig därför att möta skandinavisk personal, säger Kristian Anders Hvass, forskare vid Handelshögskolan i Köpenhamn till Børsen.

Av politiska skäl är en flytt till låglöneländer utanför Norden omöjligt, anser Kristian Anders Hvass.