Det finns ekonomiska skäl till den hoptryckta tidtabellen, anser ombudsman på Seko Sjöfolk. Kollisioner undviks om fartygen möts till havs.

Peter Skoglund arbetar på Seko Sjöfolk i Göteborg men var hemma i Visby på semester när fartygskollisionen inträffade. Han har pratat med skakade Seko-medlemmar, som arbetade på färjorna.

 

– Om färjorna möttes ute till havs skulle riskerna vara mycket mindre. Det finns ekonomiska skäl till den hoptryckta tidtabellen. Bland annat minskar kostnaderna för stuveriet när båtarna kommer och går nästa samtidigt, säger han.

 

Det var på torsdagsförmiddagen som M/S Gotland i dimma körde in i sidan på HSC Gotlandia II strax utanför hamnen i Nynäshamn. På båtarna fanns nästan 2.000 passagerare. Den direkta orsaken till fartygskrocken är oklar. Olyckan ska nu utredas.

 

Peter Skoglund befarar att liknande olyckor kan hända igen. Han pekar på att det ofta ligger dimma runt Gotland. Från Visby avgår båten till Öland nästan samtidigt som färjan från Oskarshamn anlöper hamnen.

En farlig situation skulle kunna uppstå om avgående båt är lite sen samtidigt som fartyget från Oskarshamn kommer in lite för tidigt. Riskerna i Visby ökas av att det ofta ligger några kryssningsfartyg utanför hamnen.

Låg bemanning
Andra har pratat om att bemanningen på båtarna skulle vara låg. Peter Skoglund säger att det är ett problem på vintern när rederierna har få besättningsmän på färjorna, men så är det inte på sommaren.

Seko Sjöfolks ombudsman konstaterar också att informationen till passagerarna inte fungerade efter olyckan i Nynäshamn. Det tycker han är bedrövligt. Sådant ska besättningen vara utbildad för och han förstår inte varför informationen inte fungerade.

Den direkta olycksorsaken har Peter Skoglund ingen uppfattning om. Facket avvaktar nu olycksutredningen och kommer sedan att ta ställning till om det finns skäl att agera.

Till följd av olyckan har Peter Skoglund avbrutit sin semester för att finnas till hands för besättningsmännen som arbetade på färjorna som kolliderade.