Antalet manliga sökande till högskolan ökade i våras med 24 procent.  Fler vill bli sjökapten och militär.
 
När nu antagningarna är klara är det 16 procent fler män som kommit in på någon högskoleutbildning. Antalet kvinnliga sökande och antagna har också ökat, men inte lika mycket. Det visar siffror från Verket för högskoleservice.

– Ja, det råder inget tvivel om att de ökande ansökningarna beror på arbetsmarknadsläget. Och de sektorer som hittills drabbats är mansdominerade branscher, säger Pia Sandvik Wiklund på Delegationen för jämställdhet i högskolan till Dagens Nyheter.

Intresset för ”manliga” utbildningar ökar kraftigt. Försvarshögskolan har mer än fördubblat antalet sökande och antagna. Många fler vill också gå på sjökaptensutbildningen i Kalmar. Och intresset för naturvetenskapliga utbildningar i allmänhet har gått upp.