– Kanske fler får lämna Scania nästa år, eller också får vi hitta nya kreativa lösningar för att behålla personalen. Jag skulle föredra det andra alternativet. Det säger Scanias vd Leif Östling sedan Scania i dag för första gången sedan 1993 redovisar en förlust för ett enskilt kvartal.

Scanias förlust uppgick till 181 miljoner kronor före skatt under andra kvartalet, och leveransen, mätt i antal lastbils- och busschassier, uppgick till drygt 9 000 fordon jämfört med 20 500 under samma period för ett år sedan.

– Vi gör inte pengar i produktionen i dag utan i servicen, sa Leif Östling under eftermiddagens presentation.

Avtal löper
Sedan i juni följer de anställda det avtal om fyradagarsvecka som gäller året ut och någon ändring är inte aktuell.

Och även om förlusten var större än väntat finns också positiva tecken i rapporten. Dels har orderingången ökat något, från 6000 till 8 200, dels har företaget kunnat anpassa sina kostnader och ökat kassaflödet.

På presentationen tonade Leif Östling dock ned även dessa tecken och antog att även kvartal tre och fyra blir tuffa.

Botten ej nådd
Enligt Scanias finansdirektör Jan Ytterberg är botten inte heller nådd när det gäller kreditförluster som beror på att kunder inte kan betala sina räkningar till Scania.

Vad händer då med de anställda när avtalet om deltid går ut vid nyår?

– Det är för tidigt att uttala sig om, säger Leif Östling.

– Det beror på vad vi ser för nästa år och framför allt vad vi kan utläsa ur kristallkulan för åren 2012, 2013 och 2014.

– Kanske fler får lämna oss eller också får vi hitta nya kreativa lösningar för att behålla personalen. Jag skulle föredra det senare alternativet, säger han.

Hoppas på vändning

Även Metallklubbens ordförande Johan Järvklo vill invänta resultaten för helåret.

– Vi har ett avtal mellan oss och företaget som löper till den 31 december. Och vi hoppas att det ljusnar snart. Det är väl det enda man kan säga.

För Volvo personvagnar blev förlusten än större, 1,8 miljarder kronor, framgår det av ägaren Fords delårsrapport som också presenterades i dag.

Även om Fords rapport som helhet var bättre än väntat gäller det inte Volvo personvagnar som i stället redovisade ett resultat i linje med förväntningarna.

Oviss försäljning
Fords koncernchef Alan Mulally vill dock inte ge några nya kommentarer om vad resultatet kan betyda för Volvos framtid.

– Vi fortsätter våra diskussioner med intressenter om försäljningen av Volvo, var det enda kommentarer i frågan han gav på presskonferensen.