Ungdomsarbetslösheten är lika stor som för ett år sedan. Men färre ungdomar är sysselsatta och allt fler söker inga jobb alls, något som oroar Svenskt Näringslivs chefsekonom mest.

Nästan var tredje ung, 29,7 procent av dem mellan 15-24 år, är arbetslös, visar statistik från SCB:s arbetskraftsundersökning för juni månad. Ungefär lika många ungdomar var arbetslösa också i juni för ett år sedan.

Minskad sysselsättning
– Men sysselsättningen har minskat för unga och i en tidigare rapport visade vi att antalet arbetade timmar har minskat ännu mer för de unga än för andra grupper, säger Stefan Fölster.

Färre ungdomar arbetar och fler bryr sig inte om att söka arbete. En del börjar utbilda sig, och det är positivt. Men det som är mest oroande är att många kanske inte kommer in på arbetsmarknaden ens på lång sikt, anser Stefan Fölster.

Den kraftiga lågkonjunkturen är den viktigaste orsaken till den höga arbetslösheten. Men för ungdomar har den varit mycket hög i Sverige över konjunkturcykeln, enligt Stefan Fölster.

Skydd för fast anställda
Anser du att skulden kan läggas på lagen om anställningsskydd (las)? Arbetslösheten bland unga har inte ökat under hela året.

– Men sysselsättningen har minskat kraftigt. Forskningen om ungdomsarbetslöshet pekar på tre saker som påverkar hur många ungdomar som blir arbetslösa. De är vikten av yrkesrelaterad utbildnings- och lärlingssystem, ingångslöner och las-regler.

– I länder som har starkt skydd för fast anställda förlorar fler unga sina jobb först och fler har tidsbegränsade jobb för att arbetsgivare inte vågar anställa ungdomar. Så är det i Sverige medan den skillnaden inte finns i Danmark, säger Stefan Fölster.