Högproduktiva jobb har försvunnit. Nu måste situationen användas konstruktivt. Politikerna måste se till att de arbetslösa får spetsutbildningar, anser LO.

– Arbetslöshetens utveckling är ganska väntad. Vi har sett enormt stora varsel i industrin och byggbranschen. Än har dock inte arbetslösheten nått andra delar av arbetsmarknaden. Krisens utveckling påminner om 90-talskrisens förlopp, säger Irene Wennemo, chef för LO:s arbetslivsenhet.

Ingen ökad ungdomsarbetslöshet
Däremot har hon ingen förståelse för att Stefan Fölster hos Svenskt Näringsliv säger att SCB-siffrorna bekräftar organisationens uppfattning om att ungdomar drabbas särskilt hårt av arbetslöshet. Hon pekar på att ungdomsarbetslösheten inte ökat alls det senaste året.

– Stefan Fölster försöker gardera för att Svenskt Näringsliv inte haft rätt. Lagen om anställningsskydd har inte alls den dramatiska effekt för unga som arbetsgivarna hävdar. Arbetslösheten drabbar i alla åldersgrupper och det beror troligen på att det är vanligt med avtalsturlistor vid uppsägningar, säger hon.

Unga har börjat studera
Irene Wennemo ser också andra förklaringar till att ungdomsarbetslösheten inte alls förändrats det senaste året. En del beror på att unga i stor utsträckning arbetar i privat tjänstesektor. En annan delförklaring är att unga människor ser att det är kris och att de därför börjar studera eller fortsätter studera. Det syns tydligt i det kraftigt ökade antalet ansökningar till högskolan.