Löneavdrag täcks med insamlade pengar till de strejkande på Lagena distribution. Och intresset är stort för vad som händer på företaget, säger Patrik Olofsson, en av de anställda.

– De som först får pengar är de som har fått störst löneavdrag och som sitter trångt till så här mitt i sommaren, säger han.

Tredagarsstrejk
Under fyra dagar i juni strejkade Lagenas lagerpersonal mot att företaget ville säga upp 33 av de 114 anställda och i stället hyra in personal från ett bemanningsföretag.

Nyligen blev det klart att 26 personer tvingas sluta.

75 anställda anmäldes efter strejken till arbetsdomstolen. Av dessa har cirka 55 fått löneavdrag på julilönen varav en del nu täcks med de insamlade pengarna.

– Vi har fått stora bidrag från andra lager inom Handels, gruvarbetarna på LKAB har också bidragit och i övrigt har vi samlat in en hel del från kunder när vi stått utanför Systembolagen, säger Patrik Olofsson.

Starkt stöd
Han är själv förvånad över att de strejkande fått så starkt stöd.

– Egentligen är det förvånande att så många människor berörs av det som händer oss. Ska man vara krass är det ju fantastiskt att intressera sig för en konflikt på ett halvstort lager i Jordbro, men vi har många gånger hört att det är bra att vi säger ifrån.

Patrik Olofsson satt själv med i den lokala fackklubben, men avgick i samband med konflikten.

– I sakfrågan är facket helt eniga med oss, alltså att Lagen om anställningsskydd nu har blivit så urholkad och förstörd att ett företag så enkelt kan byta ut oss mot folk från ett bemanningsföretag. Där har vi ett hundraprocentigt stöd, men Handels kan ju inte stödja en olovlig strejk, säger Patrik Olofsson.

Insamlingen ska fortsätta för att helst också täcka de förmodade böterna som kommer att drabba dem som strejkat.

Det vanliga bötesbeloppet för olovlig strejk brukar hamna på 2 000 kronor, vilket betyder att ytterligare 150 000 kronor behöver samlas in.

Stor Facebook-grupp
Lagenaarbetarna har också lagt ut sin information om konflikten på Facebook.

– Vi skriver om arbetsplatsen, om förhandlingar och vad som händer och vi har nu 1 800 medlemmar i Facebook-gruppen. Också det är ganska fantastiskt, säger Patrik Olofsson.