Inkomstklyftorna mellan män och kvinnor har ökat allt snabbare under den borgerliga regeringen. Vänsterpartiet vill därför införa ett nytt jämställdhetsråd om oppositionen vinner valet 2010.

Av de borgerliga skattesänkningarna har 53 procent gått till män och 47 procent till kvinnor, enligt en analys som Vänsterpartiet har beställt från Riksdagens utredningstjänst.

Samtidigt har ensamstående föräldrar, främst kvinnor, sackat efter och alltfler bland befolkningen, även här främst kvinnor, faller nu under gränsen för att leva i relativ fattigdom.

Inkomstskillnaden mellan män och kvinnor har enligt utredningen därmed ökat med 12 800 kronor om året, alltså 1 067 kronor i månaden, sedan 2006.

Enligt Ulla Andersson, vänsterpartiets ekonomiska talesperson, är utvecklingen inte ny, men läget har försämrats betydligt under den borgerliga regeringen. Vid ett regeringsskifte vill därför Vänsterpartiet införa ett jämställdhetsråd, skriver hon och partiledaren Lars Ohly i dag på DN debatt.

– Eftersom vår ambition om vi vinner valet 2010 är att kraftigt minska skillnaden mellan kvinnor och män i samhället tror jag det är bra med ett råd som kan granska politiska förslag och kanske även komma med egna förlag, säger Ulla Andersson.

Lyfter fram genus
Jämställdhetsrådet kan liknas vid det finanspolitiska råd av ekonomer som den borgerliga regeringen redan har tillsatt. Finanspolitiska rådet analyserar regeringens ekonomiska politik och kommenterar den kritiskt.

Men genusperspektivet missas, anser Ulla Andersson.

– Att vi år 2009 har ett finanspolitiskt råd som inte har med könsperspektivet när de analyserar finanspolitiken är på gränsen till skamligt, säger hon.

Finanspolitiska rådet har också fått kritik för att hota demokratin. Den ekonomiska politiken ska i demokratins namn skötas av folkvalda, inte av utsedda experter, menar kritikerna. Är det inte risk för samma kritik när det gäller genusarbetet i ett jämställdhetsråd?

– Det hoppas jag inte. Kritiken mot finanspolitiska rådet är att man försöker göra teori av politik. Jämställdhetsrådet ska fungera mer som ett sätt att debattera och se hur olika förslag får en reell påverkan i samhället, säger Ulla Andersson.

– Jämställdhetsfrågorna har ju kommit i skymundan en längre tid och kanske det här kan vara ett sätt att få upp dem på dagordningen igen.

Män höginkomsttagare
Den analys som Vänsterpartiet beställt från Riksdagens utredningstjänst visar att höginkomsttagare har gynnats och lågavlönade missgynnats av regeringens politik och att det är ett starkt skäl till att skillnaderna förstärkts mellan könen.

Den tiondel av befolkningen som har högst inkomst och som till 76 procent består av män har fått dela på 23 procent av skattesänkningarna.

– Självklart är det en del av förklaringen. Män är i majoritet i alla de översta inkomstklasserna som har gynnats av regeringens politik. Regeringen tar resurser från den offentliga sektorn och överför till det privata, och regeringen försämrar socialförsäkringar, som kvinnor är mer beroende av, för att finansiera skattesänkningar.

På LO-Tidningens hemsida i går sa LO:s avtalssekreterare Per Bardh att det blir viktigt för facken i nästa avtalsrörelse att rätta till skillnaden mellan män och kvinnor både när det gäller löner och andra villkor.

Hur ser du på fackens roll när det gäller inkomstskillnader mellan könen?

Gamla strukturer
– Det är klart att facken har en central roll när det gäller att få till en utjämning av löneskillnaderna. Men det handlar också om en värdering i hela samhället med starka strukturer att ta sig igenom, där kvinnors arbete genomgående har värderats lägre, säger Ulla Andersson.

Vänsterpartiet har inte förankrat förslaget om ett jämställdhetsråd bland de övriga oppositionspartierna. Däremot har partierna enligt Ulla Andersson enats om att ha ett genusperspektiv på alla politiska frågor och ett jämställdhetsråd är ett sätt att försäkra sig om att det sker.