Svenskt Näringslivs mål är att bryta ner de centrala avtalen. Det nya är att målet skrivs ner i ett gemensamt dokument, anser Per Bardh, LO:s avtalssekreterare. Men samordingen kan underlättas mellan LO-förbunden.
 

– Almega exempelvis har svårt att acceptera ett generellt lönepåslag. Samtidigt är facken beredda att kämpa för likvärdiga avtal. I en sådan situation vill industrins arbetsgivare slippa störningar inom andra delar av näringslivet. Då kan en spricka skapas i arbetsgivarvärlden, säger Per Bardh.

Han är inte förvånad över arbetsgivarnas strävan efter att de enskilda arbetsgivarna ska styra över löner och andra villkor för de anställda. Det är Svenskt Näringslivs ambition att bryta ner de centrala avtalen. Det som är nytt är att de skriver ner sitt mål och att det görs i ett gemensamt dokument som arbetsgivarna ska hålla samman kring i nästa avtalsrörelse.

LO-förbundens samordning underlättas
Per Bardh konstaterar att arbetsgivarna försöker bygga upp ett bättre samarbete är i förra avtalsrörelsen.
 
– Det är bra för oss. Det underlättar LO-förbundens samordning.

Lägstalönerna viktiga
LO:s avtalssekreterare förklarar att facken inte går med på att lönerna och andra villkor ska bestämmas lokalt. För facken kommer det viktiga i nästa avtalsrörelse vara att rätta till skillnaderna mellan män och kvinnor både när det gäller löner och andra villkor.

Löneökningarna ska vara både i procent och i kronor och ören. Var och en ska garanteras en viss lönehöjning genom individgarantier. Lägstalönerna kommer också att vara viktiga. De ska åtminstone stiga lika mycket som de allmänna löneökningarna. Ett mål är att de ska öka mer än de generella lönepåslagen.

Tryck bland medlemmarna
Per Bardh säger att ingen tjänar på en konflikt under nästa avtalsrörelse. Samtidigt finns det dock ett starkt tryck bland medlemmar och förtroendevalda för fackets inriktning.

– Trycket kommer att öka dramatiskt om någon arbetsgivare agerar oklokt, säger Per Bardh.