LO:s hjälptelefon har fått in 40 ärenden om gratis arbete i år. Arbetsgivarna begär att de unga ska arbeta på prov utan betalning.

– Det här är inte okej. Ingen borde acceptera att provjobba gratis. Även om den anställde får lön efter gratisjobbet så har arbetsgivaren visat vad han eller hon går för, säger Stefan Grandin, ansvarig för LO:s hjälptelefon för unga som sommarjobbar.

Han efterlyser en AD-dom som sätter stopp för gratisjobb. Någon sådan dom finns inte. Stefan Grandin förklarar att det inte finns någon lagstadgad minimilön i Sverige. På arbetsplatser med kollektivavtal finns lönebestämmelser, men hos arbetsgivare utan avtal saknas regler för lönerna

Måste ställa krav på lön
– Det är en konstig situation. Unga måste ställa krav på att få betalt för sitt arbete. Det här kan skapa framtida problem. Om tio år kanske många accepterar att börja en anställning med att arbeta utan betalning.

Som regel handlar det om några dagars arbete utan betalning och arbetsgivaren förklarar att det är på prov och att det kan leda till en betald anställning.

LO:s hjälptelefon har fått in 40 ärenden i år om gratis arbete. Det är en fördubbling jämfört med förra året samtidigt som antalet som har sommarjobb är färre i år. Stefan Grandin tror att mörkertalet är mycket stort och hänvisar till fackets besök i skolor. I varje gymnasieklass är det minst en elev som provjobbat gratis.

Avtal skyddar mot gratis arbete
Det är i första hand arbetsgivare inom hotell och restaurangbranschen och i handeln som begär att unga ska arbeta på prov utan betalning. Det är arbetsplatser som caféer, små restauranger, kiosker, små butiker och campingplatser.

Stefan Grandin säger att det är förhållandevis lätt att slippa jobba gratis på arbetsplatser med kollektivavtal. Det är svårare med arbetsgivare som saknar avtal. I en del fall har dock unga sommarjobbare fått ut sin lön sedan en facklig ombudsman ringt till arbetsgivaren. Facket tar också hjälp av skattemyndigheterna för att bland annat kolla om arbetsgivaren betalar arbetsgivaravgifter.

Inga anställningsbevis
I de allra flesta fall får de unga inget anställningsbevis och har svårt att komma i efterhand och kräva lön för gratisarbetet. Stefan Grandin tycker att det kan vara en bra idé att samla bevis för anställning för att kunna kräva lön för gratisjobbet i efterhand. Det kan till exempel vara arbetsschema eller sms från arbetsgivaren.
Han kan också tänka sig att det fungerar att bilda opinion och vända sig till media om en arbetsgivare begär att unga ska arbeta utan lön.

Bland dem som kontaktar fackets hjälptelefon är det många som blivit lovade ett arbete som de inte får. Det rör sig om mer än en fördubbling jämfört med förra året.

Sedan 1 maj i år är det 2 609 personer som kontaktat hjälptelefonen. Under samma tid förra året tog 1 464 sommarjobbare kontakt med facket.

Bland dem som vänder sig till facket saknar runt 1 000 anställningsbevis. De vanligaste problemen rör lön, arbetstider, uppsägning och arbetsmiljö.