Antalet uppsagda som begär avgångsbidrag från avtalsförsäkringen AGB håller på att tredubblas jämfört med 2008.

Till och med juni i år hade 16 000 personer ansökt om ersättning från AGB, mot ungefär 10 000 under hela 2008.

Karl-Axel Tingstedt, försäkringsspecialist vid Afa Försäkring med ansvar för AGB-försäkringen, bedömer att antalet ansökningar kommer att hamna mellan 35 000 och 40 000 innan året är slut – alltså gott och väl en tredubbling jämfört med i fjol.

Därmed är antalet ansökningar om avgångsbidrag på väg mot historiskt höga nivåer. 1992, då 90-talskrisen var som djupast, begärde 32 000 – 33 000 personer ersättning.

AGB ingår i omställningsförsäkringen för privatanställda arbetare och ger ersättning till tillsvidareanställda som sägs upp på grund av arbetsbrist. Villkoret är att den uppsagda har fyllt 40 år och har varit anställd i 50 månader under en femårsperiod vid företag som har tecknat AGB-försäkring.

Ersättningen är ett engångsbelopp som varierar med den anställdes ålder. För heltidsarbetande är beloppet 26 900 – 39 440 kronor. Ersättningen är skattepliktig, men den samordnas inte med ersättningen från a-kassan.

 

AGB är en premiebestämd försäkring. Det betyder att ersättningen till de uppsagda blir så stor som avgifterna från arbetsgivarna räcker till. Mycket hög belastning på försäkringen kan alltså göra att ersättningarna sänks. Enligt Karl-Axel Tingstedt är dock ingen sänkning aktuell.