Eva-Britt Svensson tog revansch för Vänsterpartiets dåliga valresultat tidigare i år. Hon valdes till ordförande för EU-parlamentets jämställdhetsutskott.

Eva-Britt Svensson var den enda svenska parlamentarikern som den här gången valdes till ordförande för ett utskott för de närmaste två och ett halvt åren.

Europaparlamentet valde i går, torsdag, ledamöter till de olika utskotten. Valen gäller halva mandatperioden, två och ett halvt år. I parlamentet finns 20 utskott där ledamöterna kommer att tillbringa den största delen av sin tid de närmaste fem åren.

Flera av de nyvalda EU-parlamentarikerna fick plats i de utskott de önskat. Olle Ludvigsson, socialdemokrat, tog plats bland 50 ledamöter i utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Där kommer han att arbeta vidare med  fackliga och sociala frågor som tidigare drevs av Jan Andersson (S) i samma utskott.

Också Carl Schlyter, Miljöpartiet, kunde se sig som vinnare när han valdes till andre vice ordförande för miljöutskottet. Han är en ”gamling” i parlamentet och i Miljöutskottet men fick en ny utmaning.

Det är i utskotten som det tunga arbetet sker med att ta fram underlag för  medbeslutandet med ministrarna i rådet.