Mer än dubbelt så många EU-medborgare skräms av lågkonjunkturen jämfört med samma undersökning för ett år sedan. Svenskarna är minst oroliga för krisen i ekonomin av samtliga EU-medborgare.

Varje år genomförs opinionsundersökningen bland EU-medborgarna om vad som oroar dem mest. Genom den så kalla Eurobarometern listas vilka problem i världen som folk i 27 EU-länder tycker är angelägnast för makthavarna att lösa.

På fjärde plats efter fattigdom, ekonomisk kris och klimatförändring finns internationell terrorism, på femte rädslan för spridning av kärnvapen.

Svenskarna skräms nästan lika mycket av världens fattigdom samt bristen på dricksvatten och mat som av klimatförändringarna. Men den ekonomiska krisen verkar inte oroa svenskarna lika mycket som de andra EU-ländernas medborgare.

Bland litauerna har 76 procent angett den ekonomiska krisen som mest skrämmande men endast 33 procent av svenskarna.