Utgifterna i arbetsskadeförsäkringen minskar kraftigt även i år, enligt den uppföljning som Försäkringskassan nu arbetar med.

Uppföljningen av hur anslagen till arbetsskadeförsäkringen och övriga socialförsäkringar räcker ska redovisas först i slutet av juli, men Hans Karlsson vid Försäkringskassans huvudkontor bekräftar att kostnaderna för arbetsskador minskar.

– Ser man till första halvåret 2009, så blir det en kraftig minskning i försäkringens utgifter.

Allt färre arbetsskador anmäls
Kostnaden för arbetsskadeförsäkringen har sjunkit oavbrutet sedan början av 2000-talet. 2004 var antalet inkomna ärenden omkring 24.000. Förra året hade antalet sjunkit till 12.700 – i det närmaste en halvering.

Minskningen har alltså fortsatt under årets första sex månader. Och den blir kraftigare än vad Försäkringskassan trodde i sin senaste budgetuppföljning från maj i år, enligt Hans Karlsson.

Nya sjukpenningregler kan leda till fler anmälningar
Utvecklingen under resten av 2009 är dock svår att bedöma. Nya regler i sjukförsäkringen bidrar till osäkerheten.

Ett exempel är den så kallade förlängda sjukpenningen. Den kan betalas i högst 550 dagar, sedan är det slut. 23.000 personer beräknas därför mista rätten till ersättning under 2010.

-Det kan leda till att fler arbetsskador anmäls, säger Hans Karlsson.

Den som får en arbetsskada godkänd berörs inte av 550-dagarsgränsen.

Stort överskott får kritik av Försäkringskassan
De sjunkande kostnaderna för arbetsskadelivränta gör att försäkringen går med allt större överskott, något som Försäkringskassan flera gånger kritiserat. Försäkringskassan anser att den del av arbetsgivaravgifterna som går till arbetsskadeförsäkringen, 0,68 procent, borde halveras, så att det blir bättre balans mellan inkomster och utgifter. Alternativt kan en arbetsskadefond införas.

Den arbetsskadefond som förr var kopplad till arbetsskadeförsäkringen, och som hade stora underskott under 1990-talet, avskaffades 1999. Om den hade funnits kvar skulle de ackumulerade underskotten för länge sedan ha varit borta, och arbetsskadeförsäkringen skulle i dag ha haft en fond på 22 – 23 miljarder kronor.

– 2012 skulle fonden ha vuxit till 38 miljarder, säger Hans Karlsson. Men det är förstås en teoretisk siffra, fonden finns ju inte.

Regeringen har hittills avvisat förslagen om sänkt arbetsskadeavgift. Det samma gäller avgiften till sjukförsäkringen, vars överskott åren 2009 – 2012 beräknas bli 48 miljarder kronor.