Redan nu finns det sektorer på arbetsmarknaden som har svårt att hitta arbetskraft, hävdar migrationsminister Tobias Billström.
 

Fler legala vägar ska skapas för arbetskraft från länder utanför unionen som vill arbeta i ett EU-land. LO:s farhågor om lönedumpning avvisas av migrationsminister Tobias Billström.

 

Stockholmsprogrammet är ännu ett fluffigt dokument från EU-kommissionen som spänner över stora utmaningar. Det innehåller förslag på ökat elektroniskt informationsutbyte för att bekämpa brott, ytterligare steg mot gemensamt asylsystem samt ökad migration från länder utanför EU. I morgon torsdag börjar överläggningarna på Stockholmsmässan i Älvsjö,  med 62 justitie-, inrikes- samt migrationsministrar från EU-länderna. Sammanlagt 300 delegater kommer till mässhallarna utanför Stockholm. I två dagar är de på plats.

Det är stora och kontroversiella frågor som ska diskuteras på det första informella mötet, där emellertid inga beslut fattas. Svenska regeringen hoppas ha rott Stockholmsprogrammet i hamn till toppmötet i december.
 
Kritiska LO-fack
Flera LO-fack är kritiska till en ökad invandring av arbetskraft utan att facken får vara med och avgöra i vilka branscher det finns en verklig brist på folk.

I mitten av december förra året infördes en ny lag i Sverige om arbetskraftsinvandring från länder utanför EU. Då avskaffades också arbetsförmedlingens prövning om det finns behov av arbetskraft i specifika branscher. I den nya lagen är det arbetsgivaren som avgör om det finns behov.

”Rättigheterna garanteras”
Inför förhandlingarna med de andra EU-ländernas ministrar om ökad migration utifrån har Tobias Billström ett starkt önskemål.

– Jag önskar att det svenska systemet med arbetskraftsinvandring kan vara ett pilotprojekt för hela EU. Det är ett system som bygger på ett minimum av byråkrati men där rättigheterna för arbetstagarna garanteras.

EU kommer att behöva mer arbetskraft inte minst på lite längre sikt. Men grundprincipen när det gäller arbetskraftsinvandringen är att den inte ska ske till priset av osäkra jobb och lönedumpning, hävdar Tobias Billström.

– Jag är mycket noga med att betona att när människor kommer från länder utanför EU så ska det svenska systemet upprätthållas. Ibland finns det en svajighet i debatten. Men den svenska regeringen är mycket tydlig med vad vi har för uppfattning om det här.

Säsongsarbete
Från EU-kommissionen kommer inom kort ett lagförslag som ger länderna möjlighet till längre perioder av säsongsarbete men som också reglerar villkoren för säsongsarbetarna inom främst jordbruk och turism.

LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin varnar för ”en total avreglering av arbetsmarknaden” om EU öppnar för mer av säsongsarbete.

– Jag konstaterar att Wanja Lundby-Wedin ingår i socialdemokraternas verkställande utskott och att LO ibland är lite för snabbt i vändningarna, säger Tobias Billström.

Migration är en prioriterad fråga i Stockholmsprogrammet. En organiserad invandring till EU kommer att behövas på grund av den allt äldre befolkningen och för att näringslivet behöver kompetent arbetskraft utifrån, anser han.

– Det är svårt i tider av arbetslöshet att föra fram att det behövs arbetskraft. Men redan nu finns det sektorer på arbetsmarknaden som har problem att hitta rätt arbetskraft, säger Tobias Billström.

Enhetligt system
Redan för sju år sedan kom kommissionen med ett lagförslag om ett enhetligt system för uppehålls- och arbetstillstånd för medborgare utanför EU, single permit.

Förslaget har avslagits av rådet en gång. Istället har flera länder skapat egna system för invandring. Sverige kommer att under ordförandeskapet på nytt ta upp förhandlingar om ett enhetligt system, säger Tobias Billström.

Inom ramen för Stockholmsprogrammet ska också ett gemensamt asylsystem samt polissamarbete och brottsbekämpning diskuteras. Justitieminister Beatrice Ask talar om att hitta en balans så att inte enskilda människors integritet hotas i jakten på kriminella nätverk.

FAKTA / Stockholmsprogrammet
Stockholmsprogrammet ersätter Haagprogrammet som löper ut i år. Programmet, som Sverige ska lägga fram för åren 2010-2014, är en handlingsplan för ökat samarbete när det gäller asyl, brottsbekämpning, migration, åtgärder mot rasism samt skydd av personuppgifter.
 

Gun Jacobsson

Tel: 08-796 27 16