Seko har ogiltigförklarat uppsägningarna av tre anställda vid Luftfartsverket som beskylls för att ha porrsurfat på jobbet.

De tre Sekomedlemmarna, som arbetar på Arlanda flygplats, har sagts upp av personliga skäl, sedan Luftfartsverket i våras uppdagade att de använt arbetsplatsens datorer för att titta på porr.

– Vi bestrider att det finns personliga skäl för uppsägning, säger Helen Thornberg, ombudsman vid Seko.

– Det finns frågetecken i Luftfartsverkets underlag. Våra medlemmar förnekar att deras surfande skulle ha varit så omfattande som arbetsgivaren påstår.

Utredning pågår
Luftfartsverket utredde i våras varför datasystemet gick trögt, och fann att åtta anställda hade använt datorer på jobbet för privata ändamål, i huvudsak porrsurfande. Enligt Luftfartsverket hade 25 – 75 procent av arbetstiden gått åt till detta.

De tre Sekomedlemmarna hör till dem som har surfat minst, men de hävdar alltså ändå att arbetsgivaren överdriver omfattningen.

– En utredning pågår, och därför är utgången oviss, säger Helen Thornberg.

Helen Thornberg har just mött Luftfartsverket och klargjort fackets ståndpunkt. Förhandlingarna är nu ajournerade och återupptas i slutet av augusti.

Fortfarande anställda
De tre Sekomedlemmarna arbetar fortfarande vid Luftfartsverket. De har varit anställda länge, och deras uppsägningstider går ut först i höst.

Luftfartsverket har en detaljerad policy för hur verkets datorer får användas. Där står bland annat: ”Information och bilder som kan uppfattas som stötande får ej förekomma i Luftfartsverkets datorer och system”. Att använda datorn på arbetsplatsen privat är inte helt förbjudet, men det får bara ske i begränsad omfattning, och då för nyttoändamål.