Tidigare har det framkommit att EU-kommissionen vill förlänga perioden för säsongsarbete inom unionen till nio månader. I ett nytt arbetsdokument föreslås i stället att perioden ska vara sex månader. I dokumentet räknas också byggarbete in bland säsongsarbetena.

Inom jordbruk, inte minst fruktodlingar, och turistanläggningar har man i länder som Spanien, Italien och Frankrike vant sig vid billig arbetskraft från länder utanför EU.

EU vill nu reglera villkoren för att förbättra säsongsarbetarnas arbetssituation. I arbetsdokumentet framgår att tanken är att säsongsarbetarna ska likabehandlas med den inhemska arbetskraften.

LO vill att den tillåtna perioden för att anställa säsongsarbetare ska vara tre månader. LO betonar också att byggjobb inte är något säsongsarbete.

Ordförandena i sex LO-fack protesterade så sent som i lördags i Svenska Dagbladet mot förslaget som anses leda till lönedumpning och till att fackliga fri- och rättigheter undermineras.

Men än så länge finns inget färdigt förslag från kommissionen. Det låter vänta på sig och har redan skjutits upp ett par gånger. Tidigast i september-oktober kommer det att presenteras.

Färre branscher
För närvarande försöker LO få Europafacket att påverka kommissionen så att säsongsarbetet begränsas till tre månader.

– LO:s viktigaste krav är också att antalet branscher blir färre och mer preciserade till jordbruk och turism. Bygg är definitivt ingen säsongsbransch, säger Claes-Mikael Jonsson, LO-jurist.

– Det finns anledning av vara skeptisk till ett sådant här direktiv. Men när det blir ett förslag så är det viktigt att det inte leder till lönedumpning.

Gryende massarbetslöshet
Direktivet kommer i ett läge av gryende massarbetslöshet i EU. Det är därför kontroversiellt att i en sådan tid öppna upp för gästarbetare, enligt Claes-Mikael Jonsson.

LO betonar att kollektivavtal i branschen ska gälla också säsongsarbetare. De fackliga representanterna ska ha inflytande över de löner som sätts för säsongsarbetare från länder utanför EU.

I kommissionens dokument föreslås att arbetsgivare som bryter mot reglerna bestraffas med avstängning i ett år. LO föreslår avstängning i tre år och att det i direktivet klargörs vem som har arbetsgivaransvaret.