Under G8-mötet blåser ekonomiska stormakter nu nytt liv i tanken på ett världsomfattande frihandelsavtal. Men frågan är om de stora motsättningarna om skyddstullar verkligen har minskat.

Den uppgörelse som i går fördes fram på G8-mötet i italienska L’Aquila finns ännu bara i utkast.

Andemeningen är att ett nytt världshandelsavtal ska förhandlas klart under 2010 och enligt de uppgifter som på fredagen cirkulerade runt mötet har både de största västländerna och de största utvecklingsländerna ställt sig bakom utkastet.

Redan 2001 inledde WTO förhandlingar om ett frihandelsavtal där tullar och övriga handelshinder skulle förbjudas.

Enligt västvärldens förhandlare skulle både väst och syd vinna på ökad handel, men motståndet från utvecklingsländerna har gjort att förhandlingarna flera gånger avbrutits.

Skyddstullar
En stor konflikt ligger i de skyddstullar som utvecklingsländer vill ha kvar för att skydda inhemskt jordbruk och spirande inhemsk industri.

Billig importerad mat kan i annat fall slå ut det egna jordbruket.

Konfliktens andra sida är att EU inte heller vill lova att avskaffa sina egna mycket höga subventioner till det europeiska jordbruket.

Medan väst klassar skyddstullar som handelshinder så utvidgade EU – med stöd från den svenska regeringen – så sent som i februari i år dessa subventioner till det egna jordbruket.

Hjälp mot krisen
Under G8-mötet talar de rika länderna nu om ett nytt frihandelsavtal som en hjälp ur den finansiella krisen, och enligt Pascal Lamy, chef för världshandelsorganisationen WTO, skulle ett nytt avtal innebära att världshandeln ökar med 130 miljarder dollar.

Men det råder delade meningar även om finanskrisens inverkan.

Enligt William Rhodes, vice vd för storbanken Citygroup, har finanskrisen i stället gjort de rika länderna ännu mer protektionistiska. Förutom att intresset har minskat för att öppna den egna importmarknaden så har de rika ländernas regeringar ofta villkorat sina stöd till banksektorn för att säkra lånemöjligheter i det egna landet.

Ras
Det har i sin tur lett till att utvecklingsländer haft än svårare att få tillgång till lånade pengar och världshandeln har rasat ytterligare.

Under tidigare förhandlingar om frihandel har de motsträviga utvecklingsländerna utmålats som det stora problemet, men Enligt William Rhodes ligger problemet nu i de rika ländernas protektionism.

– G8-mötet kommer troligen att presentera nya utvecklingsåtgärder för att stödja jordbruk i världens fattigaste länder… …men detta nya initiativ är verkningslöst såvida inte de ledande industrinationerna öppnar sina egna marknader för import av mat från utvecklingsänderna i betydligt högre utsträckning än i dag, skriver han.