Fora kommer att kompensera alla LO-medlemmar som har förlorat pengar på att deras pensionsavgifter satts in för sent på deras pensionskonton. Det lovar Foras styrelseordförande Anders Lindström.

– Ett principbeslut kommer att tas om att spararna ska kompenseras på individnivå, säger Anders Lindström. Jag har haft telefonkontakt med både LO:s och Svenskt Näringslivs ledamöter i Foras styrelse om detta. Ett pressmeddelande om beslutet ska läggas ut på Foras hemsida under fredag eftermiddag.

– Den enskilde spararen behöver inte höra av sig till Fora. Vi ska lösa det här på ett enklare sätt.

Datatrubbel
Fora, som i januari varje år samlar in avgifterna till de privatanställda arbetarnas avtalspensioner, för normalt över pengarna till det sparande individen har valt i mars eller april. Men problem med ett nytt IT-system har gjort att överföringen försenats för anställda i omkring 15.000 företag.

Många av de 440.000 LO-medlemmarna i de här företagen får inte in pensionsavsättningen för år 2008 på sina pensionskonton förrän under sommaren. På så sätt kan den som har valt aktiefonder för sitt sparande missa en del av årets uppgång på aktiemarknaderna.

– Ett intensivt arbete pågår med att ta reda på exakt hur många individer som berörts, säger Anders Lindström.

– Vi måste gå in på individnivå och stämma av mot värdeutvecklingen i sparandet. Det är ett omfattande arbete. Ännu vet vi inte om det måste göras helt manuellt.

"Inga jättebelopp"

På LO-Tidningens fråga om var pengarna ska tas för att kompensera dem som missat börsuppgången svarar Anders Lindström:

– Det löser vi inom Fora. Det är inga jättebelopp. 60 – 65 procent av spararna har sin pension i en traditionell försäkring hos AMF, och de har inte gått miste om någonting. Av de övriga har inte alla valt aktiefonder för sitt sparande.

Varifrån ska Fora ta pengarna?

– Fora har inga andra intäkter än de avgifter som tas ut på pensionspremierna, svarar Anders Lindström. Men vi kommer inte behöva höja avgiften för att kompensera spararna.

Kan Fora i sin tur kräva ersättning från leverantören av det nya IT-systemet?
– Vi har ständiga diskussioner med leverantören om programvarans och hårdvarans prestanda. Det är inte avklarat. Fortfarande är vi lite osäkra på var felet sitter.