Metallarbetare arm i arm med miljöaktivister? I USA är paret en realitet. Flera fackförbund har ett nära samarbete med stora miljöorganisationer.

Utanför Sierra Clubs huvudkontor hängde under våren en jättebanderoll till stöd för ett lagförslag som skulle underlätta facklig organisering.

Samtidigt vandrar fackliga lobbyister runt i kongressens korridorer och samlar stöd för president Barack Obamas satsning på minskade koldioxidutsläpp.

Blågrön allians
Bakom utvecklingen ligger den Blågröna alliansen. Konstellationen bildades för tre år sedan av Sierra Club, USA:s största miljöorganisation, och amerikanska metallarbetarförbundet, United Steelworkers. Sedan dess har andra fackförbund och miljöorganisationer anslutit sig.

Syftet är att gemensamt driva på för fler gröna jobb, miljöskydd och löntagarrättigheter.

– Vårt förbund har en lång historia av att jobba med miljöorganisationer. Våra medlemmar riskerar att exponeras för farliga ämnen, som i nästa led hotar miljön. Det finns en tydlig koppling mellan arbetarskydd och miljöskydd, säger David Foster, ledare för alliansen med lång bakgrund i USW.

Men att gå från att samarbeta i enskilda frågor till att bilda en regelrätt allians var dock inte helt okontroversiellt.

– Somliga fattade direkt att detta var vägen att gå, medan andra var mer skeptiska. Men när vi kunde visa alla arbetstillfällen som omställningen till en grön ekonomi kan skapa fick vi med oss folk, säger David Foster och radar upp exempel på industrijobb som övergången till ett miljömässigt hållbart samhälle kan skapa.

Komplicerat förhållande

De nära relationerna mellan USA:s fackföreningar och miljöorganisationer började etableras under 1990-talet.

– Samarbetet togs till en ny nivå under striden kring Nafta, det nordamerikanska frihandelsavtalet. Vi slöt oss samman för att kämpa emot det. Och efter det har det kommit en rad lika dåliga frihandelsavtal, säger Margrete Strand Rangnes, som delar sin tid mellan Sierra Club och alliansen.

Men förhållandet är inte utan komplikationer.

Utvinning av naturresurser orsakar fortfarande spänning mellan arbetstagare och miljöintressen. Och företagen har inte slutat utmåla skärpta miljökrav som ett hot mot jobben.

Oenighet läggs åt sidan

Både Rangnes och Foster betonar dock att det finns mer som enar de båda intressena. Frågor som utsläppsmål och kärnkraft, där de har olika uppfattningar, läggs medvetet åt sidan i det gemensamma arbetet.

Sociologen Brian Obach har forskat kring det fördjupade samarbetet mellan facken och miljörörelsen.

Han hävdar att ökad miljömedvetenhet i samhället är en del i förklaringen.

– Dessutom har fackföreningarna tappat medlemmar i flera decennier. De är så försvagade att nya fackliga ledare inser behovet av att bredda sitt stöd och miljörörelsen är en naturlig allierad, säger Brian Obach.

Även för miljöorganisationerna, som liksom fackförbunden har nära band till demokraterna, är samarbetet en väg att öka sitt inflytande.

– Det skulle vara mycket svårt att få igenom klimatsatsningen om vi inte hade facken med oss, säger Margrete Strand Rangnes.