Nu vänder ekonomin sakta uppåt i de flesta länder. Dock inte i Sverige, om man får tro den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD.

För fem år sedan introducerade OECD ett nytt index för ekonomins utveckling i världens länder. Detta index, CLI, ska väga samman en rad faktorer i ekonomin och på ett tidigt stadium kunna förutse när ekonomin är på väg att vända ned eller upp i ett land.

Krisen ett genombrott
Tidshorisonten sattes till sex månader. CLI-index ska alltså visa hur ekonomin ser ut om ett halvår.

Efter vissa klara inkörningsproblem och rent felaktiga förutsägelser om framtiden fick detta index sitt genombrott i och med finanskrisen, när OECD:s CLI-index visade på totalhaveri i ekonomin i så gott som hela världen – något som ju också besannades.

Nu visar samma index att ekonomin är på väg mot en återhämtning i de flesta länder.

Överoptimistiska svenskar?
Kina, USA, Indien, Tyskland, Frankrike och Italien är troligen igenom det värsta.

Japan är fortfarande en bit ifrån vändpunkten, liksom Sverige, medan Brasilien fortfarande är på väg ned i det ekonomiska mörkret.

De många signaler från svenska bedömare som talar om en förestående uppgång i Sverige får alltså inget stöd i OECD:s index, vilket antingen tyder på att svenska bedömare är för optimistiska eller att OECD:s index är bättre på att förutse nedgångar än uppgångar i ekonomin.